Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Para Prezydencka złożyła życzenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

prezydent.pl
Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Fot. prezydent.pl/ Marek Borawski/ KPRP

Szanowne Panie!

Z okazji obchodów Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki składamy Paniom gratulacje i najserdeczniejsze życzenia. Chcemy dzisiaj z całego serca podziękować szczególnie 
za służbę pełnioną w ciągu ostatniego roku, kiedy przyszło się mierzyć z nieznanymi wcześniej wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. W tych nieraz dramatycznych okolicznościach doskonałe przygotowanie zawodowe, profesjonalizm i oddanie swojej pracy Pielęgniarek i Położnych przyczyniły się do uratowania zdrowia i życia wielu tysięcy pacjentów.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, a zarazem współczucie, empatia i zwykła ludzka dobroć, z jakimi wykonują Panie swoją pracę, mają ogromne znaczenie i są powszechnie doceniane. Pielęgniarki zawsze stoją na pierwszej linii frontu w zmaganiach z chorobami i mają najbliższy i najczęstszy kontakt z cierpiącymi bliźnimi. Położne towarzyszą pacjentkom 
w najważniejszych, przełomowych chwilach życia, wspierając je w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opiekując się matkami i ich nowo narodzonymi dziećmi. Z tych też powodów w obliczu niezwykle groźnej epidemii należą Panie do osób najbardziej narażonych na zarażenia, a mimo to z odwagą, determinacją i pełnym poświęceniem służą Panie drugiemu człowiekowi. Pań postawa budzi nasz głęboki szacunek i w pełni zasługuje na wdzięczność milionów rodaków.

Raz jeszcze serdecznie Panie pozdrawiamy i wyrażamy najwyższe uznanie dla pracy Pielęgniarek i Położnych. Życzymy wszystkim Paniom zdrowia i wszelkiej pomyślności w dalszym pełnieniu tej wyjątkowej misji dla dobra innych ludzi, a także w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii 

Agata Kornhauser-Duda 

Andrzej Duda 

PODCASTY I GALERIE