Dzieci są zdrowsze, gdy rodzina może zaspokoić podstawowe potrzeby

Gdy rodziny o niskich dochodach mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, dzieci są zdrowsze – potwierdza raport organizacji Children's HealthWatch.

PAP
Dzieci są zdrowsze, gdy rodzina może zaspokoić podstawowe potrzeby

Fot. PAP/EPA / PATRICK PLEUL

Children’s HealthWatch zrzesza pediatrów i specjalistów od zdrowia publicznego oraz zdrowia dzieci stawiających sobie za cel poprawę staniu zdrowia amerykańskich dzieci, zwłaszcza pochodzących z uboższych rodzin. „Główną kwaterą” organizacji jest Boston Medical Center.

Jak potwierdza seria raportów z pięciu miast w USA, małe dzieci i ich rodzice są zdrowsi, kiedy są w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby. Autorzy podkreślają, że decydenci polityczni muszą poprawić i skuteczność programów pomocowych i dostęp do nich. Chodzi o zapewnienie uboższym rodzinom żywności, schronienia, usługi komunalnych, opieki medycznej, leków na receptę i opieki nad dziećmi.

Badania objęły ponad 18 tys. rodzin dzieci w wieku poniżej 4 lat w oddziałach ratunkowych i klinikach podstawowej opieki medycznej szpitali miejskich w Baltimore, Bostonie, Minneapolis, Filadelfii i Little Rock.

Naukowcy stworzyli metodę pomiaru doświadczanych przez rodziny trudności, obejmującą zdolność rodziny do opłacania żywności, mediów i opieki zdrowotnej oraz utrzymywanie stabilnych warunków mieszkaniowych. Wszystkie te ograniczenia były wcześniej wiązane ze słabym zdrowiem dzieci i opiekunów. Porównywano dzieci żyjące w rodzinach zmagających się z podstawowymi trudnościami oraz w rodzinach bez tego rodzaju problemów.

We wszystkich miastach życie w rodzinie wolnej od zasadniczych problemów bytowych było związane z dobrym ogólnym stanem zdrowia dzieci i opiekunów, pozytywnymi wynikami rozwojowymi dla małych dzieci i dobrym zdrowiem psychicznym matek. Prawie połowa rodzin, z którymi przeprowadzono wywiady w szpitalu hrabstwa Hennepin w Minneapolis, zgłosiła, że nie ma poważnych problemów z codzienną egzystencją. W Boston Medical Center tylko około jedna czwarta badanych rodzin zgłosiła brak problemów, co może być spowodowane wyższymi niż w Hennepin kosztami mieszkań.

Autorzy badań opowiadają się za wdrożeniem polityki mającej na celu podwyższenie płac, a także identyfikowanie mających problemy bytowe pacjentów i ich rodzin w placówkach opieki zdrowotnej, aby kontaktować je z instytucjami udzielającymi pomocy.

PODCASTY I GALERIE