Darmowe kolonie dla ukraińskich dzieci uciekających przed wojną

Ukraińskie dzieci, które z powodu wojny wyjechały na Litwę, będą miały możliwość bezpłatnego spędzenia wakacji na koloniach. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu ogłasza konkurs dla organizatorów kolonii dla dzieci na zaplanowanie wspólnych obozów dla dzieci z Ukrainy i Litwy. Fundusze na obozy będą pochodzić ze środków Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu.

madeinvilnius.lt
Darmowe kolonie dla ukraińskich dzieci uciekających przed wojną

Fot. bns foto/Lukas Balandis

„Ważne jest zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy dzieciom, które uciekły przed okropnościami wojny, stworzenie im warunków do poczucia bezpieczeństwa, angażowania się w interesujące ich zajęcia edukacyjne. Chcemy, aby dzieci miały sensowne zajęcia również latem, były razem z rówieśnikami, aby lepiej poznały nasz kraj – mówi Jurgita Šiugždinienė, Minister Edukacji, Nauki i Sportu.

Przewiduje się organizowanie kolonii dziennych lub z noclegiem. Przyjmą do nich dzieci z Ukrainy i Litwy.

Czas trwania jednej zmiany obozowej wynosi co najmniej 7 dni. Na koloniach dzieci zapoznają się z krajami Litwy i Ukrainy oraz będą rozwijać kompetencje społeczne, emocjonalne, obywatelskie i twórcze poprzez różnorodne nieformalne zajęcia edukacyjne.

Zgłoszenia do konkursu na letnie kolonie dla dzieci mogą składać placówki oświatowe zarejestrowane w Rejestrze Placówek Oświatowych i Naukowych. Zgłoszenia nadesłane na konkurs będą oceniane przez Litewskie Centrum Edukacji Pozaformalnej.

Pierwszeństwo będą miały obozy, których program trwa dłużej niż 7 dni, których wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się poza szkołą ogólnokształcącą, a także obozy, w których udział biorą nauczyciele języka ukraińskiego lub nauczyciele z Ukrainy z doświadczeniem pracy na koloniach. Wybór projektów do dofinansowania będzie uwzględniał, czy w programie biorą udział wolontariusze, czy w programie biorą udział uczniowie z różnych gmin, czy są uczniowie szkół wiejskich, czy są zaangażowani uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i tak dalej.

Osoby chcące zorganizować kolonie i otrzymać dofinansowanie muszą złożyć dokumenty w ciągu 20 dni roboczych od daty publikacji konkursu na stronie Ministerstwa, tj. do 16 maja włącznie. Dokumenty przesyłać na: e-mail konkursas@lmnsc.lt z tytułem „Konkurs”. Załączony musi być jeden plik PDF.

PODCASTY I GALERIE