Dariusz Piotr Bonisławski ponownie prezesem „Wspólnoty Polskiej”

W Domu Polonii w Pułtusku odbyło się X Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", podczas którego wybrane zostały władze krajowe: Prezes, Rada Krajowa, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński.

zw.lt
Dariusz Piotr Bonisławski ponownie prezesem „Wspólnoty Polskiej”

fot. wspolnotapolska.org.pl

W sobotę, w części inauguracyjnej prowadzonej przez w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przez Prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego wystąpili zaproszeni goście, m.in. Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk który odczytał list skierowany do uczestników od Premiera Mateusza Morawieckiego, Marszałek Stanisław Karczewski, Minister Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Europejskich Tadeusz Adam Pilat, Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Kolejnymi punktami zebrania były wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, sprawozdanie ustępujących władz – Zarządu i Komisji Krajowej – z działalności Stowarzyszenia za kadencję w latach 2016-2019, dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium.

Pierwszy dzień zakończyło głosowanie w wyniku którego wyłonione zostaną władze krajowe: Prezes, Rada Krajowa, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński. 

Na stanowisko prezesa wybrany został na kolejną kadencję Dariusz Piotr Bonisławski – historyk, ekspert oświatowy, menadżer, wieloletni dyrektor szkoły, prezes Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Wspólnoty Polskiej, od 2010 roku wiceprezes Zarządu Krajowego, a od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Pełne wyniki wyborów dostępne są tutaj.

PODCASTY I GALERIE