Blisko 300 uwag do projektu ustawy o symbolach państwowych RP

95 podmiotów, w tym 78 osób fizycznych i 17 prawnych, złożyło w ciągu 23 dni 287 uwag do projektu ustawy o symbolach państwowych RP — powiedziało w poniedziałek MKiDN. Wskazało również, że obecnie pracuje nad projektem przepisów uwzględniających zgłoszone uwagi.

portalsamorzadowy.pl
Blisko 300 uwag do projektu ustawy o symbolach państwowych RP

Fot. Newspix.pl/DAMIAN BURZYKOWSKI

W komunikacie wyjaśniono, że „zgłoszone uwagi zostały uporządkowane według tematów”. „158, czyli 55 proc. z 287 zgłoszonych uwag dotyczyło załączników do ustawy, 31 proc. (89 uwag) – tekstu samego projektu, 8 proc. (22 uwagi) uzasadnienia do niego, zaś 6 proc. (18) stanowiły uwagi o charakterze ogólnym” – czytamy.

Resort kultury podziękował „wszystkim uczestnikom konsultacji publicznych” i poinformował, że „obecnie trwają prace nad nowym tekstem projektu ustawy, uwzględniającym wniesione uwagi”. „MKiDN uwzględniło całościowo lub w części 137 uwag, odrzuciło 145 i pozostawiło 5 do dalszych decyzji. Po zakończeniu prac nowa redakcja projektu ustawy wraz z poprawionymi załącznikami zostanie opublikowana na stronie MKiDN” – ogłoszono.

W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że projekt ustawy o symbolach państwowych RP „ma przede wszystkim dostosować symbole państwowe do wymogów nowych technologii cyfrowych oraz wprowadzić korekty od dawna postulowane przez heraldyków i muzykologów — w przypadku hymnu narodowego”, zastępując tym samym obecne rozporządzenie z 1980 roku.

„Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi” – napisane w uzasadnieniu projektu.

„Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych posiada załączniki graficzne, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych — brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych, zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że ochrona symboli państwowych nie jest możliwa: większość używanych flag i godeł nie odpowiada wymogom obecnej ustawy” – podkreślono w ocenie skutków regulacji.

Projektantka przypomina, że ​​symbole państwowe są powszechnie używane w całej administracji państwowej i samorządowej, a także w sądownictwie, korporacjach prawnych, wojsku i innych są najważniejszymi czynnikami określającymi instytucje państwowe.

„Zmiany dokonywane w tej sferze oddziałują w praktyce na wszystkich obywateli, dlatego też realizowane są dość rzadko” – OSR zwrócili uwagę na fakt, że ostatnia zmiana w zakresie symboli państwowych związana była ze zmianą systemu politycznego w 1989 r. i przywróceniem godłu państwowemu korony.

PODCASTY I GALERIE