Białoruś straszy katastrofami technogennymi na granicy z UE. Przyczyną – sankcje

Dyrekcja grodzieńskich zakładów chemicznych Hrodna Azot zmusza pracowników do podpisywania apelu skierowanego do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOT). Z ostrzeżeniem, że technologiczne skutki zachodnich sankcji mogą zagrozić całemu regionowi, w tym terytoriom sąsiednich państw.

belsat.eu
Białoruś straszy katastrofami technogennymi na granicy z UE. Przyczyną – sankcje

W piśmie przypomniano, że na początku grudnia Unia Europejska zatwierdziła szereg „ograniczeń” wobec osób fizycznych i podmiotów prawnych z Białorusi.

– Wśród przedsiębiorstw, które znalazły się w pakiecie sankcyjnym jest sp. z o.o. Hrodna Azot oraz filia Zawod Chimwałakno, czyli ponad 7,5 tys. pracowników, a z uwzględnieniem personelu firm-córek – ok. 9,4 tys. pracowników. Łącznie z członkami rodzin pracowników to ponad 30 tys. osób – czytamy w dokumencie.

Dalej jego autorzy przypominają, że sankcje pociągną za sobą m.in. spadek produkcji, możliwą utratę tradycyjnych rynków zbytu, zmniejszenie się dochodów przedsiębiorstwa, redukcję zatrudnienia oraz obniżenie wysokości „gwarancji socjalnych dla weteranów, kobiet i młodzieży”.

– Spadek poziomu opłaty pracy załogi wraz z możliwymi problemami dotyczącymi zakupu wyposażenia z importu w celu remontu kapitalnego może wpłynąć na bezawaryjną eksploatację krajowego wyposażenia technologicznego, co może stać się zagrożeniem dla całego regionu, w tym dla nadgranicznych terytoriów sąsiednich państw – ostrzegają wprost „członkowie załogi” przedsiębiorstwa z leżącego 20 km od granicy z Polską Grodna.

Autorzy pisma apelują więc do MOT o przekonanie władz UE do zniesienia sankcji, którymi objęto Hrodna Azot, ponieważ ich zadaniem restrykcje te przeczą „podstawowym celom strategicznym Międzynarodowej Organizacji Pracy”.

Jak podkreślają grodzieńscy reporterzy Biełsatu, niepokój o „bezawaryjną eksploatację” linii technologicznych nie jest bezpodstawny. Pracownicy zakładów od dawna opowiadają o tragicznym stanie starych urządzeń, które są eksploatowane od lat i bez niezbędnych remontów.

Nieco ponad rok temu przed tragicznymi konsekwencjami wstrzymania produkcji w w zakładach Hrodna Azot ostrzegał białoruski premier Raman Hałouczanka.

– Rozdmuchiwano taki temat, że teraz Hrodna Azot zatrzymają, czy jeszcze coś… Chcę powiedzieć mieszkańcom regionu grodzieńskiego i całego kraju: to niebezpieczna produkcja, każda ingerencja w proces technologiczny – w tym jego niezaplanowane zatrzymanie – to groźba katastrofy technogennej – mówił szef rządu, który wtedy komentował co prawda informacje o możliwym strajku w grodzieńskich zakładach.

PODCASTY I GALERIE