Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do redakcji radia Znad Wilii

Dzisiaj Związek Harcestwa Polskiego na Litwie przekazał do radia Znad Wilii Betlejemskie Światełko Pokoju. Dziękujemy serdecznie za służbę!

zw.lt
Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do redakcji radia Znad Wilii

Światło Nadziei to tegoroczne hasło niesionego przez skautów na całym świecie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju od ponad 30 lat zapalane jest co roku przez skautów od ognia palącego się wiecznie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie płomień niesiony jest w wielkiej sztafecie przez kraje na wszystkich kontynentach.

Światło jest symbolem pojednania między narodami, a celem akcji jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju.

PODCASTY I GALERIE