Badanie: Polacy zadowoleni z życia

Ośmiu na dziesięciu Polaków jest - ogólnie rzecz biorąc - zadowolona ze swojego życia. Tylko 4 proc. jest z życia niezadowolonych. Dwie trzecie z nas uważa, że to, co robi, ma sens - wynika z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce.

PAP
Badanie: Polacy zadowoleni z życia

Fot. BFL

Zdecydowana większość – 78 proc. – „ogólnie rzecz biorąc” jest zadowolona ze swojego życia. Niezadowolonych jest tylko 4 proc. Polaków. Poziom satysfakcji życiowej jest zróżnicowany społecznie – wynika z II edycji Badania spójności społecznej, przeprowadzonego w pierwszej połowie 2015 r.

Najbardziej zadowoleni z życia są uczniowie i studenci (ok. 87 proc.), najmniej – renciści (56 proc.) i bezrobotni (ok. 64 proc.).

Generalnie, osoby młodsze znacznie częściej niż osoby starsze wskazują, iż są zadowolone z życia. W najmłodszej w grupie wiekowej (16-24 lata) ogólną satysfakcję z życia zadeklarowało ok. 85 proc. osób. Wśród najstarszych (w wieku 75 lat i więcej) odsetek ten wyniósł ok. 71 proc.

Czynnikiem różnicującym poziom ogólnego zadowolenia z życia jest też wykształcenie. W grupach o wyższym poziomie wykształcenia obserwowane są wyższe odsetki osób zadowolonych, niż w grupach gorzej wykształconych. Najniższy poziom ogólnej satysfakcji z życia odnotowano wśród osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (ok. 68 proc.). Odsetek ten był o niemal 19 pkt proc. niższy niż wśród osób deklarujących wykształcenie magisterskie lub wyższe (87 proc.).

Ze względu na status na rynku pracy najbardziej zadowoleni z życia ogólnie są rolnicy – 75,5 proc., pracownicy najemni – 73,1 proc. i pracujący na własny rachunek – 70,6 proc. Najwyższe niezadowolenie odnotowano wśród rencistów – 33,7 proc. i bezrobotnych – 29,7 proc.

Polacy najbardziej zadowoleni są z relacji z innymi; zadowolenie z relacji z przyjaciółmi i znajomymi deklaruje ok. 84 proc., z relacji rodzinnych – ok. 77 proc. badanych.

Najmniej cieszy Polaków sytuacja finansowa, w tym dochody. Ze swojej sytuacji finansowej zadowolonych jest ok. 37 proc., a negatywnie tę sferę życia ocenia prawie jedna trzecia Polaków (32 proc. osób niezadowolonych, w tym 9 proc. bardzo niezadowolonych).

W większości uważają, że to, co robią w życiu, ma sens. Z taką opinią zgodziło się ok. 67 proc. biorących udział w badaniu. Poziom poczucia sensu w życiu jest różny w poszczególnych grupach wiekowych. Wśród osób w wieku 16-24 lata jest najwyższy – niemal trzy na cztery osoby (ok. 74 proc.) uznają, iż to, czym zajmują się w życiu, ma sens.

Ogólnie, poczucie sensu w życiu powyżej średniej dla całej populacji obserwowane jest we wszystkich grupach wiekowych do 55. roku życia. Powyżej tego wieku odsetek osób deklarujących poczucie sensu w życiu systematycznie maleje, osiągając poziom ok. 52 proc. wśród osób w wieku 75 lat lub więcej.

Odczuwanie sensu w życiu wzrasta wraz z osiągniętym poziomem wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym odsetek osób uważających, iż to czym się zajmują w życiu ma sens, wynosi ok. 54 proc., podczas gdy wśród osób najlepiej wykształconych, które uzyskały wykształcenie magisterskie lub wyższe, jest to 76 proc.

Zdecydowana większość pozytywnie podchodzi do przyszłości. Ze stwierdzeniem „optymistycznie patrzę w przyszłość” zgadzają się 2 na 3 osoby (66,4 proc.). Przeciwnego zdania jest ok. 8 proc., natomiast neutralną opinię na ten temat wyraża ok. 23 proc. Polaków.

Połowa badanych deklaruje ogólnie dobre samopoczucie emocjonalne, natomiast kumulację negatywnych stanów emocjonalnych – ok. 5 proc. Ponad jedna trzecia z nas (ok. 36 proc.) jest zadowolona ze swojego życia „ogólnie rzecz biorąc”, jednocześnie ma poczucie sensu w życiu oraz charakteryzuje się dobrym samopoczuciem. GUS określa te grupę jako osoby „o wysokim poziomie dobrobytu subiektywnego”.

Z ilości czasu wolnego, sposobu, w jaki go spędza, zadowolonych jest nieco ponad 60 proc. osób. Niecałe 60 proc. zadowolonych jest ze swego stanu zdrowia.

GUS przeprowadził Badanie spójności społecznej w pierwszej połowie 2015 r. Wzięło w nim udział prawie 14 tys. osób w wieku 16 lat i więcej.

PODCASTY I GALERIE