Autyzm można wcześnie wykryć skanowaniem mózgu

Jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów autyzm można wykryć badaniem obrazowym mózgu – wykazali specjaliści amerykańscy. Pisze o tym „Nature”.

PAP
Autyzm można wcześnie wykryć skanowaniem mózgu

Fot. PAP / Mirosław Trembecki

Zwykle choroba ta diagnozowana jest najwcześniej w wieku 2 lat. Rezonans magnetyczny mózgu pozwala ją wykryć nawet w pierwszym roku życia. Współautorka badania, dr Heather Hazlett z University of North Carolina twierdzi, że wskazują na to badania 148 dzieci, które przebadano, kiedy miały sześć, dwanaście i dwadzieścia cztery miesiące.

„Badaniem obrazowym jesteśmy w stanie dostrzec zmiany mózgu poprzedzające typowe objawy kojarzone z autyzmem” – zapewnia specjalistka. Tego rodzaju wyprzedzającą diagnostykę można przeprowadzić u dzieci zagrożonych autyzmem, na przykład wtedy, gdy na tę chorobę mózgu cierpi już ich starsze rodzeństwo. Skuteczność tego badania oceniono na 80 proc.

Wciąż nie ma jednak testów genetycznych pozwalających wykryć dzieci ze skłonnością do autyzmu. Gdyby opracowano je w przyszłości, badanie obrazowe mózgu można byłoby wykorzystać do monitorowania rozwoju tych dzieci. Wczesne wykrycie choroby pozwoliłoby skuteczniej ją leczyć, wykorzystując na przykład terapie behawioralną.

Prof. Joseph Piven wyjaśnia w wypowiedzi dla BBC News, że wczesne rozpoczęcie leczenie daje lepszy efekty, ponieważ w pierwszym okresie życia dziecka mózg jest bardziej plastyczny.

Carol Povey, dyrektorka National Autistic Society’s Centre for Autism zwraca jednak uwagę, że autyzm może się objawiać w różny sposób i jedno badania do jego wykrycia może nie być wystarczające. Przyznaje jednak, że rezonans magnetyczny stanie się w tej chorobie dodatkowym narzędziem diagnostycznym.

PODCASTY I GALERIE