Andrzej Duda na 31. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja

Na Jasnej Górze Prezydent RP wziął dziś udział w 31. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja. Podczas uroczystości Andrzej Duda podziękował twórcom i rodzinie Radia Maryja „za głęboką pamięć o ojczyźnie i o tym, co jest dla ojczyzny rzeczywiście ważne, by trwała”.

prezydent.pl
Andrzej Duda na 31. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

„Dziękuję za to, że codziennie stajecie w obronie świata wartości, które systematycznie budowane powodują, że wspólnota, społeczeństwo, państwo stają się silne” – mówił Andrzej Duda na Jasnej Górze. „Bo czymże państwo silne jest? Swoimi obywatelami, których podstawową komórką jest rodzina. Dziękuję za obronę rodziny”.

„Dziękuję za obronę rodziny w tym jej najbardziej podstawowym elemencie, jakim jest rodzące się życie. To jest kwintesencja rodziny, sens jej istnienia”.

„Wszyscy wiemy, że rodzina to dwoje ludzi: kobieta i mężczyzna, którzy chcą razem tworzyć wspólnotę, ale że w jakże naturalny sposób nie mają oni poczucia pełni, jeśli nie mają dziecka. Ono jest ukoronowaniem wspólnoty dwojga ludzi odmiennej płci, którzy chcą razem dawać życie, rozwijać społeczeństwo, a zarazem rozwijać państwo” – dodał Prezydent RP.

„To dlatego mądre państwo i mądre władze stawiają na rodzinę i wspierają ją ze wszystkich sił. Ona jest gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa” – zaznaczył.

„Bardzo dziękuję Wam, wielkiej wspólnocie Radia Maryja, że zawsze o tym mówicie i przypominacie o tych wielkich prawdach rządzącym, niezależnie od tego, jakiej są oni opcji politycznej i jakie ideały są dla nich ważne. Bo nie będzie Polski bez rodziny” – dodał Andrzej Duda.

Prezydent RP podziękował też za nieprzerwaną obronę polskiej własności ziemi, lasów i środków produkcji.

Uczestnikom pielgrzymki przekazał słowa podziękowania za modlitwę za naszą ojczyznę, ale też za Ukrainę, naród ukraiński i codzienne wspieranie naszych sąsiadów.

„W historii – jak wiecie – różnie bywało między nami a nimi, ale modlitwa jest tym, co buduje wspólnotę i niesie wiele ukojenia. Niezwykle ważne jest wsparcie, okazanie serca, braterstwa i zrozumienia”.

„To wielkie dzieło, które – mam nadzieję – zbuduje wielką wspólnotę pomiędzy naszymi narodami na kolejne pokolenia, budując w przyszłości także siłę naszej ojczyzny” – mówił Andrzej Duda. „Bo pamiętajcie, że Polska najsilniejsza była wtedy, kiedy umiała tworzyć w naszej części Europy wielką wspólnotę różnych narodów, które rozumiały wspólny interes, także interes bezpieczeństwa. To ważne, bo – jak widać – historia lubi się powtarzać”.

Prezydentowi towarzyszyli na Jasnej Górze: szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski oraz Przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Paweł Sałek.

PODCASTY I GALERIE