Aborygeni australijscy to potomkowie pierwszych migrantów

Aborygeni australijscy są bezpośrednimi potomkami pierwszych migrantów z Afryki sprzed dziesiątków tysięcy lat – dowodzą badania genetyczne, których wyniki opublikowano na łamach "Nature".

PAP
Aborygeni australijscy to potomkowie pierwszych migrantów

Fot. PAP/EPA

Australia jest kontynentem z najdłuższą historią ciągłego osadnictwa, nie licząc oczywiście Afryki. Pytanie jednak, kim byli owi pierwsi osadnicy i czy byli to przodkowie dzisiejszych australijskich aborygenów.

Słowo „aborygen” wywodzi się z łacińskiego „ab origines”, czyli „od początków” i wszystko wskazuje na to, że Aborygeni australijscy faktycznie należą do pierwszej fali migracyjnej, która dotarła do Australii.

Dowodzą tego zakrojone na szeroką skalę badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców, którymi kierowali Anna-Sapfo Malaspinas i Laurent Excoffier, oboje z Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria). W ramach badań zsekwencjonowano genom 83 żyjących dzisiaj Aborygenów australijskich i 25 Papuasów z Nowej Gwinei.

Naukowcy ustalili trzy kluczowe daty w dziejach Aborygenów. Po pierwsze, okazuje się, że obie linie, australijska i nowogwinejska, rozdzieliły się od siebie ok. 37 tys. lat temu.

Długo toczono wśród naukowców spór, kiedy przodkowie Aborygenów opuścili Afrykę. Z najnowszych badań wynika, że pierwotna populacja, obejmująca przodków Aborygenów, wschodnich Azjatów i Europejczyków, wyszła z Afryki ok. 72 tys. lat temu. Wcześniej uważano, że przodkowie Aborygenów i Papuasów musieli opuścić Afrykę na długo przed innymi grupami.

Trzecia data to 31 tys. lat temu. Wtedy to populacja Aborygenów zaczęła się krystalizować w Australii. Naukowcy podkreślają istnienie ogromnej różnorodności genetycznej wśród Aborygenów.

„Genetyczna różnorodność wśród Aborygenów jest niezwykła. Być może dlatego, że kontynent zamieszkiwany był od tak dawna przez rdzennych Australijczyków, grupy z południowo-zachodniej pustynnej Australii okazały się bardziej odmienne genetycznie od grup z północno-wschodniej Australii, niż na przykład rdzenni Amerykanie od mieszkańców Syberii. A ma to miejsce w obrębie jednego kontynentu” – podkreśla Anna-Sapfo Malaspinas.

PODCASTY I GALERIE