28 starych samochodów zniknie z podwórek

Samorząd Miasta Wilno apeluje do właścicieli pojazdów, które już od dawna nie są eksploatowane, o jak najszybsze usunięcie ich ze wspólnych miejsc użytkowania.

madeinvilnius.lt
28 starych samochodów zniknie z podwórek

Fot. scanpix.lt/ Žygimantas Gedvila

Porzucone, nieeksploatowane pojazdy nie tylko ograniczają innym kierowcom dostęp do wspólnych miejsc parkingowych, ale także stanowią problem z punktu widzenia ochrony środowiska.

Samorząd informuje, że zostaną przeprowadzone procedury uznania pojazdów nieeksploatowanych, które nie mają właścicieli (lub których właściciele nie są znani) za nieruchomość niczyją. W takim wypadku samochody zostaną przejęte przez samorząd – będą przewożone i przechowywane do czasu, gdy właściciel lub sąd nie orzeknie o uznaniu ich za majątek, należący do konkretnej osoby. 

Właściciele samochodów proszeni są o wywiezienie pojazdów z ogólnych parkingów do 31 stycznia. W przeciwnym razie pojazdy będą transportowane przez samorząd.

Spis 28 pojazdów dostępny na stronie:

MadeinVilnius.lt – Vilniaus naujienų dienoraštis

PODCASTY I GALERIE