16 listopada to Dzień Służby Zagranicznej RP. W jakich sprawach można uzyskać pomoc w konsulacie?

W Dzień Służby Zagranicznej RP zajrzeliśmy do Ambasady Polski w Wilnie i porozmawialiśmy o codziennej pracy urzędu. Święto SŁużby Zagranicznej RP obchodzimy 16 listopada na pamiątkę wysłania przez nowe, polskie władze pierwszej depeszy zagranicznej do przywódców państw świata, która informowała o powstaniu niepodległej Polski. Tę depeszę, podyktowaną przez Józefa Piłsudskiego, wysłała pochodząca z Wilna Kazimiera Iłłakowiczówna.

zw.lt
16 listopada to Dzień Służby Zagranicznej RP. W jakich sprawach można uzyskać pomoc w konsulacie?

Fot: Ambasada RP w Wilnie

Pierwsza depesza 

Kazimiera Iłłakowiczówna była poetką, pisarką i tłumaczką. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości została zatrudniona jako pierwsza kobieta na stanowisku merytorycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych nowo odradzającej się Polski. Urodziła się w Wilnie 6 sierpnia 1892 roku. Była nieślubną córką Barbary Iłłakowiczówny oraz Klemensa Zana – syna Tomasza Zana “Promienistego”, bliskiego przyjaciela Adama Mickiewicza.  Jako nastolatka przyjechała do Warszawy, by uczyć się w prestiżowej szkole im. Cecylii Plater. Po maturze wyjechała do Krakowa, by na Uniwersytecie Jagiellońskim studiować polonistykę i anglistykę. Podczas studiów poznała Józefa Piłsudskiego. 

Dzięki biegłej znajomości języków obcych tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości została zatrudniona na stanowisku referendarza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To ona 16 listopada przepisała na maszynie, tłumacząc na język francuski, tekst depeszy o tym, że rodzi się Polska, który był skierowany do obcych mocarstw. Na pamiątkę tego dnia obchodzony jest Dzień Służby Zagranicznej RP. 

W czym może pomóc konsul? 

O służbie zagranicznej z Irminą Szmalec, konsul RP w Wilnie, rozmawiał Tomasz Bździkot.

“Praca konsularna bywa nazywana +górnictwem dyplomacji+. To bezpośredni kontakt z interesantami, z osobami, które potrzebują pomocy, wsparcia. Są to zarówno obywatele polscy, jak i obywatele innych krajów pochodzenia polskiego” – mówi konsul RP w Wilnie, Irmina Szmalec. 

fot. Ambasada RP w Wilnie

Na pomoc konsula można liczyć m.in. w sytuacji utraty dokumentu, poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania, konieczności nagłego powrotu do kraju albo zgonu. Pod pewnymi warunkami możliwa jest także pomoc finansowa albo zapomoga. W konsulacie RP można: 

 • wyrobić polski paszport, 
 • zarejestrować zagraniczne akty stanu cywilnego w Polsce w celu otrzymania polskich aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu, 
 • zarejestrować zagraniczny wyrok rozwodowy i otrzymać polski akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, 
 • uzyskać dokumenty z niektórych polskich urzędów – akty stanu cywilnego: akt urodzenia, małżeństwa, zgonu (zarówno swoje jak i najbliższej rodziny), zaświadczenie o niekaralności z polskiego sądu, dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa w innym państwie, 
 • zawrzeć związek małżeński przed konsulem, 
 • wykonać czynności notarialne, takie jak poświadczenie podpisu lub poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem, 
 • wykonać tłumaczenia dokumentów urzędowych z języka obcego na język polski i odwrotnie, 
 • zgłosić zagubienie/kradzież polskiego dowodu osobistego i go unieważnić, 
 • poświadczyć polskie obywatelstwo, 
 • złożyć dokumentację w sprawie nabycia albo zrzeczenia się polskiego obywatelstwa, 
 • uzyskać pozwolenie na transport ciała lub urny do Polski, 
 • w okresie przedwyborczym zapisać się na wybory. 
fot. Tomasz Bździkot
PODCASTY I GALERIE