Radio Znad Wilii od ponad dwudziestu lat jest jednym z głównych ośrodków polskiej myśli i kultury na Litwie. Radio patronuje różnym projektom, naświetla wydarzenia związane z Wilnem i Wileńszczyzną, jest rzecznikiem i środowiskiem budowy trudnego porozumienia ponad podziałami.

Idąc za duchem czasu oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, Radio Znad Wilii uruchomiło nową stronę informacyjną zw.lt : Dzielimy się informacjami! Portal skierowany jest do Polaków na Litwie i na całym świecie, oraz do obcokrajowców zainteresowanych sytuacją mniejszości polskiej na Litwie.

Ideą założenia portalu jest dostarczenie rzetelnych informacji, bezstronnych (lub wielostronnych, prezentujących różne racje) komentarzy oraz wymiana opinii w obszarze informacyjnym wspólnym dla Polski i Litwy.

Chcemy tworzyć portal pierwszego wyboru dla czytelników poszukujących informacji o najnowszych wydarzeniach na Litwie i na świecie, przede wszystkim jednak – w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Chcemy jako pierwsi informować o sprawach codziennych, ale też tych, dotyczących relacji politycznych i społecznych, polsko-litewskiej wymiany kulturalnej, oraz wielu innych aspektów, które składają się na życie Polaków na Litwie.

Każdy może zostać reporterem zw.lt! W ramach portalu stworzyliśmy dział „Radar Wileński”, który ma służyć wymianie informacji, a także angażować Czytelników w rozwój strony. Jest to miejsce dla wszystkich, którzy zostali świadkami ciekawego wydarzenia, zrobili zdjęcie lub acheter viagra nakręcili film. Dzięki przesłanym materiałom, użytkownicy mają rzeczywisty wpływ na formę i treść relacjonowanej przez zw.lt informacji.

Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia portalu zw.lt: Dzielimy się informacjami!