Radio Znad Wilii od ponad 20-tu lat jest jednym z głównych ośrodków oddziaływania polskiej myśli i kultury na Litwie. Radio patronuje różnym aktywnościom, wspiera wydarzenia związane z Wilnem i Wileńszczyzną, a także jest rzecznikiem i środowiskiem budowy trudnego porozumienia ponad podziałami.

Idąc za duchem czasu oraz wychodząc na wprost oczekiwaniom słuchaczy, Radio Znad Wilii uruchomiło nową stronę informacyjną zw.lt – Dzielimy się informacjami! Portal skierowany jest do Polaków na Litwie i na całym świecie oraz obcokrajowców zainteresowanych sytuacją mniejszości polskiej na Litwie.

Ideą założycielską portalu jest dostarczenie rzetelnych informacji, bezstronnych (lub wielostronnych, prezentujących różne racje) komentarzy oraz wymiana opinii w obszarze wspólnym dla Polski i Litwy. Chcieliśmy stworzyć portal pierwszego wyboru dla czytelników poszukujących informacji z obszaru koegzystencji społeczeństw w ramach państwa litewskiego, relacji społecznych i kulturalnej wymiany między Polską a Litwą.

W ramach portalu został stworzony dział ,,Radar Wileński”, który ma służyć wymianie informacji między ludźmi, a także angażować czytelników w rozwój strony. Jest to miejsce dla wszystkich, którzy są świadkami ciekawego wydarzenia, zrobili zdjęcie lub nakręcili film. Dzięki przesyłanym materiałom użytkownicy mają realny wpływ na formę i treść relacjonowanej przez zw.lt informacji.

Zapraszamy wszystkich czytelników do współtworzenia portalu zw.lt – Dzielimy się informacjami!