Zakończenie roku szkolnego uczniów klas czwartych Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

14 czerwca w ramach projektu ,,Kultūros pasas” klasy czwarte miały okazję udać się na zwiedzanie Zarzecza, tej popularnej wśród artystów dzielnicy. Spacer z przewodnikiem zaciekawił dzieci architekturą i sztuką Zarzecza, pozwolił wykazać się bystrością i uwagą w wyszukiwaniu niezwykłych obiektów i elementów sztuki Zarzecza. Po wycieczce czas na integrację po długiej ,,rozłące” – wesołe zabawy i wspólnie spędzony czas w Ogrodzie Bernardyńskim.

zw.lt
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas czwartych Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

Fot. Roman Niedźwiecki

15 czerwca dzwonek zabrzmiał po raz ostatni dla uczniów klas czwartych naszego gimnazjum. Z powodu kwarantanny uroczystość Ostatniego Dzwonka odbyła się trzykrotnie – dla każdej z trzech czwartych klas osobno. Zatem impreza miała charakter kameralny, wręcz rodzinny. Dyrektor gimnazjum p. Helena Marcinkiewicz pogratulowała uczniom pomyślnego ukończenia programu szkoły początkowej oraz wręczyła świadectwa potwierdzające ten fakt. Dyplomami za celujące wyniki w nauce wyróżniono wzorowych uczniów. Dyplomy dziękczynne za aktywne uczestnictwo w życiu klasy zostały wręczone rodzicom, którzy z zaangażowaniem wspomagali organizowanie imprez klasowych. Po życzeniach wychowawczyń, podziękowaniach rodziców i serdecznych
słowach wicedyrektor p. Reginy Lewickiej zabrzmiał dzwonek – ostatni w tym roku szkolnym! Teraz już tylko kwiaty, życzenia, uśmiechy i już… wakacje! Żegnaj Szkoło! We wrześniu wrócimy tu do klasy piątej.

PODCASTY I GALERIE