Z wileńskim sercem kaziukowym do Szczecina

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Jakuba Gołubowskiego, ucznia klasy 6a Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie.

zw.lt
Z wileńskim sercem kaziukowym do Szczecina

W dniach 4-6 marca członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka” Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” gościli w Szczecinie. Występy i towarzyszące im kiermasze kaziukowe były zorganizowane z myślą o kresowiakach zamieszkujących ziemię szczecińską.

Po przybyciu na miejsce byliśmy przywitani tradycyjnie chlebem i solą. W pierwszym dniu pobytu mieliśmy możliwość obejrzeć panoramę miasta z punktu widokowego na wysokości 56 m, na który wjeżdża się wyłącznie windą. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej celebrowanej w archikatedrze pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, gdzie po wspólnej modlitwie zaprezentowaliśmy kilka pieśni o pięknej ziemi wileńskiej. Wieczorem wspólnie z Zespołem Pieśni Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina” mieliśmy występ w Domu Kultury w Goleniowie. Podczas koncertu trzy grupy wiekowe zespołu „Świtezianka” tańcem, wierszem i piosenką starały się przybliżyć Wilno i jej okolice kresowiakom, którzy zgromadzili się na widowni. Wspólnie z widzami śpiewaliśmy piosenki ludowe oraz patriotyczne. Goście mieli też okazję nabyć palmy wileńskie, tradycyjne pierniki kaziukowe, chleb razowy oraz inne przysmaki regionalne.

Następnego dnia wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „ Krąg” wystąpiliśmy w wyjątkowym miejscu – w Operze na Zamku w Szczecinie, gdzie odbył się koncert objęty patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Cudowna atmosfera zabytkowego budynku, wspaniali widzowie oraz wielka scena sprawiły, że występ był nadzwyczaj udany i uczucia, które nam towarzyszyły, były niepowtarzalne. Przepiękny koncert zakończyliśmy współnym śpiewem pieśni „Wileńszczyzny drogi kraj”. Do domu wracaliśmy pełni wrażeń i zachwytu.

Z całego serca dziękujemy organizatorom tego wyjazdu – niestrudzonej p. Krystynie Korkuć oraz stowarzyszeniu „Świteź”, p. Jolancie Jasewiczenie i rodzicom za dofinansownie transportu oraz Ambasadzie RP w Wilnie, na której wsparcie zawsze możemy liczyć. Jesteśmy również wdzięczni naszej kierowniczce zespołu p. Teresie Andruszkiewicz za przygotowanie pięknego koncertu i nauczycielkom gimnazjum – p. Teresie Czyszewicz, p. Barbarze Zinkiewicz, p. Erice Memis oraz p. Danucie Grablewskiej za pomoc i opiekę. Dziękujemy za moc wrażeń i wspaniale spędzony czas…

PODCASTY I GALERIE