Wyjazd stażowy nauczycieli Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Joanny Szczyglowskiej.

zw.lt
Wyjazd stażowy nauczycieli Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

11-13 listopada zespół nauczycieli z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego miał wyjazd stażowy do Estonii.

Celem stażu było zdobycie doświadczenia w ocenie postępów i osiągnięć uczniów oraz zapoznanie się z instytucjami oświatowymi, których środowiska sprzyjają edukacji każdego ucznia poprzez stosowanie
zindywidualizowanych metod nauczania, postępów i indywidualnych planów rozwoju.

Program zakładał pomoc nauczycielom w zdobyciu wiedzy i dobrych praktyk w korzystaniu z oceniania opartego na uczeniu się, możliwościach oceniania kształtującego, formach obserwacji uczenia się,
narzędziach do mierzenia postępów oraz ocenie osiągnięć uczniów i uczenia się.

W ramach programu nauczyciele zwiedzili różne instytucje oświatowe w miastach Tartu i Talinie, ale najwięcej uwagi poświęcono szkołom podstawowym i gimnazjom. Staż zagraniczny jest jednym z elementów programu „Kokybės krepšelis”, który gimnazjum realizuje od września 2020 roku.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Zostań reporterem Radaru Wileńskiego! Przysyłaj swoje materiały na adres: [email protected]

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE