Wspomnienia z wakacji. Udział Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w projekcie „Polska moja Ojczyzna”

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Alicji Rosowskiej, nauczycielki z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

zw.lt
Wspomnienia z wakacji. Udział Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w projekcie „Polska moja Ojczyzna”

Już niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny i przeżycia z wakacji, ciekawe wyjazdy staną się tylko pięknym wspomnieniem.

Na przełomie lipca i sierpnia kilkunastoosobowa grupa uczniów wraz z
nauczycielami z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie gościła w
Warszawie w ramach projektu „Polska moja Ojczyzna” realizowanego przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski. Gimnazjaliści wzięli udział w wydarzeniach związanych z Powstaniem Warszawskim, poznali historię tych ważnych wydarzeń i obiektów oraz oddali hołd Bohaterom powstania. O dramacie i bohaterstwie tamtych czasów usłyszeli z ust żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Opowieści o wyjątkowych ludziach naprawdę chwytały za serce.

Udział w projekcie przybliżył uczniom najważniejsze wydarzenia z życia bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, ich ideały i dramaty, jak również obraz życia w okupowanej Warszawie. Ogromne wrażenie zrobił pobyt w dawnym więzieniu na Rakowieckiej, gdzie dzisiaj mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Ludzki rozum nie jest w stanie choć na chwilę wyobrazić, jak odbywały się tu przesłuchania więźniów, które były prowadzone w nieludzki sposób.

1 sierpnia o godz. 17.00 życie w Warszawie zamiera. Mieszkańcy zatrzymują się, by złożyć hołd Powstańcom Warszawskim. Uczniowie bardzo czekali na tę chwilę, żeby poznać, co tak naprawdę oznacza i co symbolizuje skrót „godzina W”.

Dzieląc się refleksjami po pobycie, uczestnicy wyjazdu zgodnie stwierdzili, że „takich lekcji” im potrzeba. Udział w projekcie sprawił, że inaczej zaczęli patrzeć na kartki podręcznika od historii, na apele z okazji rocznic. Wszystko zaczęło nabierać sensu.

W imieniu uczestników wyjazdu pragnę serdecznie podziękować dla
Stowarzyszenia Odra-Niemen – Oddział Lubelski za możliwość wzięcia udziału w projekcie.

PODCASTY I GALERIE