Wręczenie świadectw dojrzałości dla maturzystów 67 promocji gimnazjum „Žeimena“ w Podbrodziu

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od wicedyrektor Gimnazjum ,,Żejmiana’’ w Podrodziu Anny Łastowskiej.

zw.lt
Wręczenie świadectw dojrzałości dla maturzystów 67 promocji gimnazjum „Žeimena“ w Podbrodziu

19 lipca 2023 roku w Gimnazjum „Žeimena“ w Podbrodziu odbyło się tradycyjne wręczenie świadectw dojrzałości. Dokument ukończenia szkoły średniej otrzymało 25 absolwentów. To wyjątkowe spotkanie było okazją do podsumowania pracy maturzystów i podziękowań dla dyrekcji i nauczycieli i rodziców. To czas wspomnień, ale i życzeń, by w przyszłości spełniły się wszystkie zamierzenia młodzieży.

Ostatni rok nauki był ogromnym wyzwaniem dla uczniów, nauczycieli, administracji i rodziców – rok wytężonej pracy częściowo zdalnej związanej z renowacją budynku gimnazjum. 

Wicedyrektor Anna Łastowska oraz uczniowie klas 11 – Iwona i Daniel powitali przybyłych gości. Jako pierwsza głos zabrała tymczasowo pełniąca obowiązki dyrektora gimnazjum Irina Zubkowa, która skierowała do odchodzącej młodzieży ciepłe słowa i życzenia dalszych sukcesów życiowych oraz podsumował wyniki egzaminów maturalnych.

W tegorocznej 67 promocji „setkowiczów” było 2, a mianowicie z języka litewskiego i rosyjskiego. Powodu do dumy mieli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Mer rejonu Święciańskiego Rimantas Klipčius wręczył listy gratulacyjne oraz prezenty za świetnie złożone egzaminy państwowe. Mamy nadzieję, że corocznie liczba setek z egzaminów będzie rosła.

Wymowne słowa oraz życzenia do młodych ludzi skierował także ks.wikary Arnoldas Smalstys.

Następnie głos zabrali rodzice, którzy jeszcze raz podziękowali dyrekcji gimnazjum i nauczycielom za trud włożony w wychowanie ich dzieci, za cierpliwość i dobre serce.

W imieniu maturzystów Agnieszka oraz Tichon dziękowali wszystkim nauczycielom, administracji i pracownikom szkoły za pomoc i poświęcenie dla ich rozwoju, za zrozumienie i wiarę w ich sukces.

Momentem wieńczącym uroczystość był ostatni szkolny walc w wykonaniu absolwentów, który wzruszył wszystkich przebywających na pięknej auli Centrum kultury w Podbrodziu, gdzie odbyła się uroczystość.

Na zakończenie chciałoby się powiedzieć:

,,Rozwijamy się tylko wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe wyzwania.’’

Beth Fantaskey

PODCASTY I GALERIE