Urodziny patrona gimnazjum Władysława Syrokomli

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Marii Olenskiej.

zw.lt
Urodziny patrona gimnazjum Władysława Syrokomli

„Tu moje miejsce! Dzięki Ci, Panie! Żeś mi ukazał żniwo posługi!” (Wł. Syrokomla, Wybór Poezji, Kojec z Kurczęty XIV)

29 września – dzień szczególny w gimnazjum Władysława Syrokomli w Wilnie, gdyż są urodziny patrona gimnazjum Władysława Syrokomli – poety i tłumacza, działacza kulturalnego związanego z Wileńszczyzną.

Film poświęcony poecie wprowadził uczniów w czasy tamtego okresu. Z okazji urodzin poety uczniowie gimnazjum upamiętnili rocznicę patrona, robiąc ilustracje do wybranych wierszy poety w czytelni gimnazjum.

PODCASTY I GALERIE