Ukraińscy uczniowie z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli na spotkaniu z merem Wilna

13 kwietnia w Samorządzie miasta Wilna odbyło się spotkanie uczniów z Ukrainy z merem Wilna Remigijusem Šimašiusem.

zw.lt
Ukraińscy uczniowie z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli na spotkaniu z merem Wilna

Fot. Regina Lewicka

Uczniowie dzielili się wrażeniami z pobytu w Wilnie, opowiadali o nauce w wileńskich szkołach, o nowych kolegach, nauczycielach, zajęciach pozalekcyjnych, o swoich kłopotach i potrzebach. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie naszego gimnazjum Anastastasiia (Ic) i Swiatosław (IIa). Anastasiia opowiadała, że cieszy się, że w naszej szkole może mówić do kolegów i nauczycieli po ukraińsku, a oni do niej – po polsku i nawzajem się wszyscy rozumieją.

Oboje są zadowoleni, że dodatkowo uczą się 2 języków: polskiego i litewskiego. Podczas spotkania uczniowie dziękowali za okazaną pomoc, wsparcie, opiekę. Mówili, że Wilno jest piękne, że Starówka jest podobna do Lwowa. W końcu spotkania wspólnie z aktorką Donaldą Meiželytė wykonali piękną ukraińską piosenkę ludową.

Obecnie w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w różnych klasach uczy się 11 uczniów z Ukrainy.

PODCASTY I GALERIE