Udział JP2 w projekcie „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi Równych Praw”

„Nie co różni, a co łączy tak należy budować wspólne relacje między krajami” – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie przystąpiło do projektu ,,Przeszłość Buduje Przyszłość – Sąsiedzi Równych Praw”.

zw.lt
Udział JP2 w projekcie „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi Równych Praw”

Projekt „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw” (The past builds the future – neighbours of equal rights) ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także
upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych. Realizacja projektu pozwoli na upamiętnienie wydarzeń we współczesnej historii Europy, w tym przyczyn i skutków reżimów autorytarnych i totalitarnych, oraz podniesienie wśród obywateli Europy świadomości na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa kulturowego i wartości, zwiększając tym samym ich zrozumienie Unii Europejskiej, jej początków, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i
tolerancji.

W tym projekcie biorą udział przedstawiciele 5 różnych placówek oświatowych z 3 różnych państw (Litwy, Łotwy, Polski):

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie;

Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie;

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie;

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne;

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

W dniach 24–26 września 2022 roku nauczyciele i uczniowie reprezentowali Gimnazjum w Częstochowie podczas oficjalnej konferencji inauguracyjnej projekt – „Przeszłość buduje przyszłość – sąsiedzi równych praw”. W ramach programu były pogłębiane tematy systemów totalitarnych, okupacji i relacji między państwami. Uczestnicy wysłuchali interesujące wykłady prelegentów: Prof. Grzegorza Nowika – Systemy totalitarne, Prof. Yevhen Sinkevycha – Relacje Ukrainy z Rosją i ZSRR w XX i
XXI w., Dr Ryszarda Stefaniaka – Polska i Częstochowa pod okupacją Niemiec i ZSRR.

Oprócz konferencji delegacja z Wilna miała okazję zapoznać się z Jasną Górą i kultem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, zapuszczonym cmentarzem żydowskim, zwiedzić miasto poprzez grę terenową Polskie Państwo Podziemne. Uczestnicy mieli także inne działania: wycieczki, zajęcia integracyjne, warsztaty oraz spotkania, które pogłębiają wiedzę historyczną i wzmacniają więzi między ludźmi.

PODCASTY I GALERIE