Uczniowie Gimnazjum w Grzegorzewie gościli w Łomży

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Bożeny Sienkiewicz, nauczyciel metodyka historii z Gimnazjum w Grzegorzewie.

zw.lt
Uczniowie Gimnazjum w Grzegorzewie gościli w Łomży

Kontynuacja polsko-litewskiego projektu „Wybitni Polacy i Litwini, którzy się przyczynili do odzyskania niepodległości Polski i Litwy”, poświęconego 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Litwy i Polski. Wspaniałe i niezapomniane wrażenia z wycieczki do Łomży!

Uczniowie Gimnazjum z Grzegorzewa 27-29 maja gościli w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszko w Łomży. Projekt polsko-litewski „Wybitni Polacy i Litwini, którzy się przyczynili do odzyskania niepodległości Polski i Litwy”, który jest  poświęcony 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski i Litwy,  rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Obecny wyjazd był trzecim z kolei spotkaniem współpracujących szkół.

W murach liceum gościnnie powitał nas dyrektor pan Jerzy Łuba. Następnie uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach teatralnych teatru ,, Maskarnia’’ pod kierownictwem pani Magdaleny Szyszko. Uczniowie liceum życzliwie nas powitali oraz zapoznali z historią i tradycjami liceum im. T. Kościuszki, które działa ponad 400 lat.

Jak wiadomo ,,podróże kształcą’’! Podczas tej wizyty mieliśmy możliwość poznać wiele niezwykle ciekawych oraz ważnych miejsc. Niesamowite wrażenie wywarło zwiedzanie Tykocina- pięknego miasteczka nad rzeką Narew. Tykocin jest bardzo ściśle powiązany z historią Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Położenie Tykocina na styku szlaków handlowych łączących ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi z Gdańskiem i rynkami zachodnimi dawało nieograniczone wręcz możliwości handlowe. To właśnie przez Tykocin przechodziła granica między WKL i Koroną. Zwiedziliśmy zamek w Tykocinie, który w XV-XVI wiekach należał do znanego litewskiego rodu Gasztołdów, po wygaśnięciu zaś go przeszedł na własność króla Zygmunta Starego. Piękny zamek królewski zbudował tu w XVI wieku Zygmunt August, którego , niestety, nigdy nie ujrzała jego ukochana żona Barbara z Radziwiłłów, dla której to król go budował… Właśnie na tym zamku w Tykocinie Zygmunt August zmarł w 1572 roku, a zabalzamowane zwłoki ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów ( Giedyminowiczów) znajdowały się tu przez 14 miesięcy, zanim został pochowany na Wawelu. Właśnie na zamku w Tykocinie zmarł również książę Janusz Radziwiłł, znany z podpisania Unii Kiejdańskiej    ( obecnie spoczywający w majątku rodowym w Kiejdanach).

Zamek został zniszczony podczas wojny w XVIII wieku. Odbudowa zamku rozpoczęła się  dopiero przed 20 laty. Pięknie odbudowany zamek jest obecnie muzeum oraz centrum hotelowo-turystycznym.

Ogromne wrażenie wywarło również zwiedzanie Synagogi w Tykocinie, która jest niewiarygodnie ocaloną świątynią wyznawców judaizmu.W 1522 roku na zamku w Grodnie kanclerz wielki i wojewoda trocki Olbracht Gasztołd  zaprasza grodzieńskich Żydów do swojego miasteczka – Tykocina.Kilka lat po osiedleniu się w Tykocinie Żydzi dostają kolejne przywileje, które później poszerzy król Stefan Batory a potwierdzą Zygmunt III Waza, Władysław IV. Tykocińska bożnica ( ,, dom Boży’’) powstała w 1642 roku.  To, że Synagoga w Tykocinie przetrwała II wojnę światową należy traktować w kategorii cudu. Niemal całkowite wyniszczenie społeczności żydowskiej wiązało się nierozerwalnie ze zniszczeniem dorobku materialnego i kulturalnego wielu pokoleń. Zniknęło prawie wszystko. Od zastaw stołowych po domy, od rodałów Tory po język jidysz, od codziennych zwyczajów po kunszt pokoleń żydowskich rzemieślników. Przed II wojną światową Żydzi stanowili około 50 %  mieszkańców Tykocina. W sierpniu 1941 roku bestialsko zamordowani przez Niemców niemal wszyscy Żydzi Tykocina – około 2,100 osób.  Pogrzebani w mogiłach zbiorowych w lesie pod wsią Łopuchowo gdzie spoczywają do dziś. Z rzezi uratowało się 150 osób, do końca wojny dotrwała tylko 21 osoba. W latach 2016-2018 budowla przeszła kompleksowy remont. Do sali głównej synagogi wchodzi się  po stopniach w dół – ma to przypominać słowa z Tory: „Z głębokości wołam do Ciebie Panie”. Jednak nie chodzi literalnie o zniżenie się lecz o pewną postawę życiową: skromność i pokorę wobec Boga, ludzi, świata i tego co przynosi życie. Mieliśmy yjątkową możliwość  zapoznać z historią wspólnoty żydowskiej Tykocina oraz pogłębić wiedzę o kulturze i religii Żydów.

Możliwość dokształcenia oraz nabycia nowych umiejętności uczniowie uzyskali podczas warsztatów kulinarnych w skansenie Kurpiowskim w Wachu oraz na warsztatach dziennikarskich, które prowadzili zawodowi dziennikarze. Niezwykle ciekawe gry historyczne przeprowadziła wraz z uczniami klas licealnych nauczycielka historii pani Katarzyna Lipska.

W drodze powrotnej do Wilna płynęlismy Kanałem Augustowskim, podziwiając cudowną przyrodę Puszczy Augustowskiej. Mieliśmy możliwość zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej, gdzie w 1999 roku modlił się Papież Jan Paweł II.

Jesteśmy bardzo wdzięczni koordynatorom projektu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży za gościnne przyjęcie. Za organizację naszego wyjazdu, opiekę oraz towarzyszenie podczas wycieczek serdecznie dziękujemy pani Anny Dudo. Za możliwość uczestniczenia w projekcie wyrażamy podziękowanie dla  Prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży pani Hanki Gałązki.Czekamy na wizytę uczniów oraz nauczycieli liceum w Gimnazjum w Grzegorzewie już w czerwcu!

Koordynator projektu ze strony litewskiej, nauczyciel metodyk historii Bożena Sienkiewicz

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.ltnie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE