Tydzień Pamięci w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Wiktora Łozowskiego - nauczyciela historii z gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

zw.lt
Tydzień Pamięci w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie

12 września grupa młodzieży z 2d klasy wraz z wychowawczynią p. Filomeną Pietkiewicz i nauczycielem historii wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju zorganizowanych przez Instytut „Polonika” oraz Ambasadą Rzeczypospolitej w Wilnie. Zajęcia teoretyczne poprowadził specjalista Instytutu i autor podręcznika „Inwentaryzacja grobów polskich na Kresach” p. Gutowski.

Część teoretyczna polegała na zaprezentowaniu sposobów wykonywania dokumentacji, w tym przygotowania kart inwentaryzacyjnych i fotografii. Uczestnicy zapoznali się z rodzajami i typami cmentarzy oraz pomników
nagrobnych, a także materiałami, z jakich powstają pomniki. Poza tym zaprezentowane zostały możliwości tworzenia pomiarów i szczegółowych opisów. Półtoragodzinne warsztaty były bardzo intensywne i interesujące,
tym nie mniej zostawiliśmy czasu na część praktyczną.

Z Domu Kultury Polskiej wyruszyliśmy na Rossę, gdzie pod czujnym okiem mentora warsztatów samodzielnie wykonaliśmy inwenteryzację wybranych pomników nagrobnych.

Dziękujemy organizatorom warsztatów, szczególnie mentorowi Instytutu Polonika p. Gutowskiemu i koordynatorce projektu p. Katarzynie Dzierżyńskiej – Loch z Ambasady RP.

14 – 15 września gościliśmy w naszym gimnazjum gości ze szkoły polskiej im. J. Piłsudskiego z Dyneburga na Łotwie.

Goście brali udział w zajęciach podczas lekcji z rowieśnikami z Wilna. Gimnazjaliści z 4 klasy uczęszczający na lekcje historii, z poziomem pogłębionym, zaprosili gości do auli na nietradycyjna lekcję historii alternatywnej „Co by było, gdyby bitwa Warszawska 1920 roku była przegrana?”. Podczas lekcji były zastosowane nietradycyjne
metody nauczania: tworzenie utopijnych i dystopijnych horoskopów geopolitycznych na kolejne 20 lat, oraz interpretację wydarzenia w konwencji alternatywnej z zastosowaniem elementów dramy i grotesku.Wszyscy stwierdzili, że lekcja byłą w porządku, aczkolwiek nie odmieniła znaczenia „Cudu nad Wisłą”.

15 września uczniowie klas 2b i 2d wraz z nauczycielami historii udali się na cmentarz Rossa, gdzie odbyła się lekcja poświęcona napaści sowieckiej na Polskę. Były odśpiewane polskie pieśni patriotyczne, narratorzy zapoznali uczestników z historią tego wydarzenia. Były zapalone znicze i odmówiony Anioł Pański przy mauzoleum marszałka Piłsudskiego i obrońców miasta Wilna przed Sowietami.

PODCASTY I GALERIE