Trzy Krzyże białe…

Na Radarze Wileńskim mamy kolejną wiadomość od Andrzeja Aszkiełowicza, który pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

zw.lt
Trzy Krzyże białe…

Fot. Joanna Bożerodska

Trzy Krzyże białe,
Co na Łysej Górze,
Są znakiem jutrzni,
Świadectwem Chrystusa,
Gdy franciszkanie za wiarę chrześcijańską,
Ponieśli z rąk pogan śmierć bestialską.

Jak piękny poranek w Wilnie wielkanocny,
Gdy z Krzyżów owych
Znak Boży bije mocny,
Dzwon bije z wieży Kościoła Świętych Janów,
Wzywając wiernych do świątyń
Wilna, Wileńszczyzny,
Aż serce się wzrusza,
Patrząc na Ojczyznę.
Niech promień serca Chrystusa emanuje,
Całą Polskę, Macierz ze świętem winszuję,
Niech orędzie Chrystusa miłosiernego,
Dotrze do każdego rodaka serca, tak nam drogiego,
Co mieszka tutaj na Wileńskiej Ziemi,
A także w Macierzy, kto w zmartwychwstanie wierzy.
O! Jakże wielkie wileńskie orędzie,
Co każde serce Polaka zdobędzie,
Bądźcie Wy zdrowi, Szanowni Rodacy,
W ten poranek wielkanocny,
Niech każdy zobaczy,
Że Polska żywa, żyć będzie na wieki,
Póki wierzymy,
Od Matki Ostrobramskiej zaś doznajemy opieki.

Andrzej Aszkiełowicz

Słowami swojego wiersza składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE