Radar Wileński

Treściwa uczta duchowa z Józefem Szostakowskim

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Terasy Markiewicz, która wysłała nam relację ze spotkania z poetą, historykiem literatury i przewodnikiem dr Józefem Szostakowskim.

Gościnne progi Domu-Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie w rejonie wileńskim w ub. niedzielę, 23 sierpnia, kolejny raz przywitały gremialnie przybyłych miłośników poezji na cykliczną ucztę mowy wiązanej. Tym razem moc i urok swej twórczości zaprezentował znany poeta z Wileńszczyzny rodem – Józef Szostakowski.
W wypełnionym po brzegi saloniku, pełniącym funkcję kawiarenki, przy małej czarnej oraz symbolicznej lampce wina wielbiciele strof poetyckich delektowali twórczość, jak to określiła krytyk literacki Halina Turkiewicz: „Skromnego, miniaturowego poety, którego wiersze są wygodne do wchłaniania. Jest w nich kondensacja myślowa, refleksje…”.

Podniosły nastrój, zarazem akademicką powagę przedstawił duet skrzypcowy „Ania i Dawid”. Muzycy inaugurując spotkanie wykonali „Polonez” Ogińskiego, skupiając uwagę publiczności. W toku spotkania brzmiały także inne utwory klasyczne, tworząc liryczne przerywniki.

W muzycznej oprawie słowo poetyckie jest tym bardziej przepojone ciepłem i dobrocią , a szczególnie, gdy bywa zaprezentowane przez samego autora o duszy dobrotliwej i wrażliwej na piękno, jest ono bardziej wymowne.

„Poezja musi być dobra… Jak tworzenie świata, na wzór jak Pan Bóg go stworzył” – sugerował poeta, przedstawiając słuchaczom m. in. wiersze „Pokora”, „Drugi obieg”, „Okna”, „W mojej ojczyźnie” i wiele innych niezwykłych spostrzeżeń zapisanych w postaci utworów poetyckich.

„W nowoczesnej poezji szerzy się kult brzydoty – ubolewał poeta w toku spotkania. – Zanika promowanie wzniosłych wartości duchowych…”.

W dyskusji, która się wytworzyła, w kawiarence padały różne opinie. Gdyż częstokroć poeci opisują czas, w którym przyszło im się tworzyć i żyć, dlatego różne skróty myślowe mają rację bytu. Każdy poeta pisze o tym, co go inspiruje, nurtuje… Do Czytelnika należy wybór.

Spotkanie z poetą dr Józefem Szostakowskim, historykiem literatury, przewodnikiem, autorem wielu tekstów naukowych, autorem przewodnika literackiego „Wilno i okolice”, redaktorem wielu edycji literackich, ukazujących się drukiem w Wilnie, wykładowcą na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, pomysłodawcą i redaktorem strony literackiej „Pegaz” w „Tygodniku Wileńszczyzny”, współpracownikiem muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie oraz patronem uzdolnionej literacko młodzieży, zostało przyjęte z zachwytem przez mnóstwo przyjaciół oraz wielbicieli jego twórczości, rzetelności i pracowitości.

Wśród nich Irena Mikulewicz – redaktor naczelna „Tygodnika Wileńszczyzny”, Michał Treszczyński – radny samorządu rejonu wileńskiego, młodzi poeci Tomasz Tomašiūnas i Mirosława Bartoszewicz, koleżanki z pracy na uczelni. O losach wspólnej dziennikarki w „Czerwonym Sztandarze” wspominał Wojciech Piotrowicz. O Józefie Szostakowskim opowiadała także Jadwiga Podmostko, dawna koleżanka redakcyjna z al. Wolności 60. i wielu in.

Inicjatorem spotkania z poetą Józefem Szostakowskim w Kawiarence Literackiej jest Helena Bakuła, dyrektor muzeum, która w podziękowaniu za treściwą ucztę duchową wręczyła poecie tradycyjnego „Pegaza” z gliny, jeszcze „niewypalonego”. Żartowała, że piec do wypalania się zepsuł…

– Ale to jeszcze nie jest mój jubileusz!.. – przyjmując upominek oraz wiązanki kwiatów – usprawiedliwiał się mistrz mowy polskiej, odbierając prezent z powagą i wdzięcznością za okazany szacunek.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!

Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma nagrodę w wysokości 50 euro. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!