Szlakiem zamków nadniemeńskich

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od A.Vladimirovaitė, uczennicy 8a klasy z Gimnazjum Inż. im. J. Lelewela w Wilnie.

zw.lt
Szlakiem zamków nadniemeńskich

Ostatniego dnia jesieni uczniowie klas 8a i 11a Gimnazjum Inż. im. J. Lelewela w Wilnie wraz z paniami J. Skilond, B. Gulbinowicz i W. Malewską wybrały się na malowniczą wycieczkę szlakiem Poniemnia w celu poznania wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.

Rozciągający się od Kowna do Jurborka szlak Poniemnia otoczony jest Niemnem po lewej, łańcuchem grodzisk i zamków po prawej stronie. Jest to jedna z najbardziej znanych tras wycieczkowych Litwy. W odrodzonych nadniemeńskich dworach można zapoznać się z litewską przeszłością dworską.

Byliśmy na Górze Palemona, gdzie podobno był pogrzebany legendarny rzymski książę Palemon, który znalazł schronienie nad Niemnem uciekając przed zemstą Nerona. Przypuszczalnie góra była też miejscem pogańskich obrzędów. Widzieliśmy Czerwony Dwór, renesansową siedzibę Tyszkiewiczów, znaną z malowniczej oranżerii słynącej z kolekcji drzew cytrusowych, palm oraz innych egzotycznych roślin.

Zwiedziliśmy zamek w Poniemuniu, który liczy 400 lat. Na przestrzeni wieków zmieniali się właściciele tej posiadłości, a zamek nieraz był restaurowany. Dzisiaj jest tu park, dwa stawy, tarasy widokowe ze wspaniałym widokiem na Niemen.

Aktywnie i wesoło spędziliśmy ten dzień poznając historię kutury dworskiej
Litwy poza murami szkoły. Niniejsza wycieczka została zorganizowana w ramach projektu „Akademia Polskości – Śladami Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

Szczególne dziękujemy Domowi Kultury Polskiej, miejskiemu oddziałowi Związku Polaków na Litwie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wszystkie te organizacje przyczyniły się do ufundowania bądź realizacji tej wspaniałej wycieczki.

PODCASTY I GALERIE