Szlak kulturalny o nazwie „Romanico XXI” przybliża historię krajów bałtyckich dla całej Europy

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Adama Sipowicza.

zw.lt
Szlak kulturalny o nazwie „Romanico XXI” przybliża historię krajów bałtyckich dla całej Europy

Fot. Adam Sipowicz

Delegacja Ambasady Kulturalnej Nagród Odrodzenia, która liczyła 75 osób, której przewodniczył książę Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce oraz Don Eduardo de Ocampo – dyrektor relacji miedzynarodowych tego projektu złożyli w końcu kwietnia w wileńskich Ponarach hołd ofiarom totalitaryzmu, które tutaj straciły swoje życie, tak jak w wielu innych miejscach w Europie Wschodniej. W tej wyprawie przez kraje bałtyckie misją ambasady jest stworzenie więzi przyjaźni z miejscami pamięci historycznej i instytucjami Litwy, Łotwy i Estonii z całą Europą, w celu uprzytomnienia rzeczywistości horroru II wojny światowej i sowieckiego komunizmu dla uczni z szkół średnich, gimnazjum i liceum  w formie podróży studiów edukacyjnych. Nowy sposób, który przybliży młodym pokoleniom historię Europy, która wymyka im się z dystansu pokoleniowego. APTCE, czyli stowarzyszenie odpowiedzialne za tradycje kultury europejskiej zaprosiło do współpracy muzeum pamięci w Ponarach, muzeum ofiar |Ludobójstwa w Wilnie oraz lokalne firmy, instytucje publiczne i osoby zainteresowane aby pomogły w budowie sieci partnerów, wśród których wyróżnia się Muzeum Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz Birkenau, z którym w tym roku rozpoczyna wystawę edukacyjną, objazdową w 50 miastach Hiszpański.

Grupę po Wilnie oprowadzał przewodnik Adam Sipowicz, który zapoznawał Ambasadorów stowarzyszenia z historią Wilna na różnych etapach historii tego miasta.

Tak jak mówił Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce – żyjemy w czasach kruchych dla Europy, kiedy łatwo jest zatracić granicę między człowieczeństwem i bestialstwem z powodu idei populistycznych na świecie.

Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce pochodzi ze starego rodu rycerskiego mającego swoją siedzibę od początku  XIII w. w Kastylii. Od tegoczasu w rodzinie znajduje się nieprzerwanie tytuł książęcy nadany przez cesarza Baudouina I. Jego zamek jest siedzibą  organizacji „Stowarzyszenia Dla Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE”, której Ksiaze Enrique de Villamor przewodniczy. Zajmuje się ona między innymi  zabieganiem o ochronę zabytkowych budowli oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wspólnych międzynarodowych projektów, polegających na wspólnych ekspedycjach historycznych młodzieży. Enrique de Villamor współpracuje z młodzieżą z Hiszpanii, Polski, Francji oraz szkołami z tych krajów i też zaprasza do wspolpracy szkoly z Litwy , Łotwy i Estonii,  jest on również inicjatorem zakładania tematycznych szlaków historycznych, które wpływają na rozwój turystyki. Organizuje podróże studyjne młodzieży hiszpańskiej do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii  i przybliża im historię  krajach europejskich. Z jego inicjatywy młodzież między innymi zwiedzała Litwę, Łotwę i Estonię.  Projekt „Nagroda Odrodzenia” polega na budowaniu mostów między odległymi rejonami na bazie wspólnych doświadczeń historycznych lub kulturowych. Powstaje w ten sposób nowa „nieoczywista”, z punktu widzenia tradycyjnego ruchu turystycznego, trasa. Wszystkie powstałe w Europie trasy łączą się w Europejski Szlak Kulturowy „Romanico XXI”. Podczas wizyty będzie omawiana równie możliwość nawiązania współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją turystyki. 

Książę Enrique de Villamor został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską. Swój sentyment do Polski i niezwykły szacunek dla naszej historii zaszczepiła w nim  żona Grażyna.To dla niej nauczył się mówić po polsku.

<strong>Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!.</strong>
<strong>Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!</strong>
<ins datetime=”2015-01-13T11:33:18+00:00″>Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.</ins>

PODCASTY I GALERIE