Szkolenia sanitariuszy obozowych

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od pwd. Doroty Podworskiej, wędr. na temat szkoleń o udzielaniu pierwszej pomocy podczas obozu harcerskiego.

zw.lt
Szkolenia sanitariuszy obozowych

Fot. Dział Harcerskie Drzewo

Dawno temu Platon powiedział: „Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”. Właśnie opierając się o tę myśl, kadra Harcerskiego Ochotniczego Patrolu Ratunkowego Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (dalej – HOPR ZHPnL) postanowiła odnowić wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy podczas obozu harcerskiego.

Kadra HOPR ZHPnL zorganizowała szkolenia, które składały się z dwóch części. Podczas pierwszej części szkoleń skupiliśmy się na powtórzeniu wiedzy teoretycznej. Poruszane były takie tematy, jak: pierwsza pomoc przy oparzeniach, użądleniu, tonięciu, krwotokach, złamaniu, zwichnięciu i innych wypadkach, które najczęściej zdarzają się podczas akcji letnich.

Druga część szkoleń odbyła się w dniach 19-20 czerwca w „Zagrodzie” w Trokach. Podczas drugiej części szkoleń za pomocą zajęć praktycznych uczestnicy utrwalali wiedzę o udzieleniu pierwszej pomocy. Odgrywali scenki, zapoznali się z zawartością apteczek, komplektowali je i mieli wiele innych ciekawych zajęć.

Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy są teraz godni pełnić funkcję sanitariusza.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i skautowych na lata 2018-2030.

pwd. Dorota Podworska, wędr.

ZHPnL

PODCASTY I GALERIE