Szkolenia o mediacji o mediacji szkolnej i rówieśniczej w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

W Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie w dniach 28-29 listopada uczniowie 8a klasy wzięli udział w warsztatach o mediacji szkolnej i rówieśniczej. Znana na Litwie mediator Jolanta Tupko - Mazur przedstawiła uczniom, jak można rozwiązać konflikty w inny sposób. Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności. Zaprezentowano, jak jest zbudowana mediacja, co ją cechuje. Mediacja uczy wzajemnego dialogu, szacunku, respektowania praw, uczy zachowań społecznie akceptowanych.

zw.lt
Szkolenia o mediacji o mediacji szkolnej i rówieśniczej w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

Istotne, że celem mediacji jest rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie, poprzez poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony. Mediatorowi zależy na utrzymaniu lub naprawieniu albo zbudowaniu dobrej komunikacji i satysfakcjonujących relacji między stronami, dążeniu do pojednania stron. Nie mniej ważne jest budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i potrzeby u stron mediacji, danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie.

Uczniowie dużo pracowali w grupach, mówili o uczuciach, konfliktach. Było kilka symulacji konfliktów, każdy wystąpił i w roli stron konfliktujących, i w roli mediatora. Wielu chciałoby się dalej rozwijać w tej dziedzinie.  

Agnieszka Stachowska 8a klasa

PODCASTY I GALERIE