Syrokomlówka w projekcie międzynarodowym „Wilno i Kraków – stolice kultury europejskiej”

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie.

zw.lt
Syrokomlówka w projekcie międzynarodowym „Wilno i Kraków – stolice kultury europejskiej”

W październiku odbyło się kolejne spotkanie młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie oraz uczniów klas 5-8 Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Celem wieloletniego, trwającego już dziewiętnaście lat, projektu jest poznawanie i zgłębianie kultury oraz historii Polski i Litwy. 

Podczas tegorocznego spotkania, które tym razem odbyło się w Wilnie, goście zwiedzili najpiękniejsze zabytki naszego miasta. Dzięki zaproszeniu radnej Renaty Cytackiej (również mamy uczestniczek projektu) młodzież wybrała się na wycieczkę do Samorządu m. Wilna, gdzie miała okazję zadawać pytania w sali obrad oraz spojrzeć na miasto z wysokości dwudziestego piętra. W planie pobytu gości było również zwiedzanie Druskiennik, Trok i jego okolic, a także domu patrona naszej szkoły w Borejkowszczyźnie.

Najważniejszą wartością każdej wymiany są zawarte przyjaźnie. Podczas wzruszającego pożegnania uczniowie i opiekunowie z Krakowa dziękowali za ciepłe przyjęcie. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się rodzinom naszych uczniów, które przyczyniły się do realizacji niniejszej wymiany oraz otoczyły opieką gości z Krakowa.

Koordynatorzy projektu Maria Narkiewicz, Łucja Minowicz, Wiesława Gawerska-Żwirblis, Maryna Taraszkiewicz

PODCASTY I GALERIE