Syrokomlówka w projekcie „Forum Szkół Polskich. Poznań-Europa”

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Rafała Jastrzębskiego, który przysłał wiadomość o udziale uczniów Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w projekcie międzynarodowym.

zw.lt
Syrokomlówka w projekcie „Forum Szkół Polskich. Poznań-Europa”

W dniach 20-28 stycznia sześcioro uczniów wileńskiej Gimnazjum im. W. Syrokomli z opiekunem wzięło udział w drugiej edycji „Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa”. W Poznaniu spotkali się z rówieśnikami z Czeskiego Cieszyna, Dyneburga (Daugavpils), Lwowa, Strzelec Opolskich oraz wielkopolskiej Wrześni.

Forum organizowane jest przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jego celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i krzewienie wartości europejskich oraz pobudzanie do rozważań nad własną tożsamością i historią lokalnej społeczności poprzez wymianę opinii i doświadczeń między młodymi Polakami żyjącymi w różnych krajach. Obóz składa się z trzech części, związanych z Poznaniem, Polską i Europą. W pierwszej uczestnicy zwiedzili Poznań, Gniezno i Wrześnię, poruszając kojarzone z Wielkopolską tematy przedsiębiorczości, obywatelskiego zaangażowania, pracy organicznej i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Druga część dotyczyła tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej oraz świadomości historycznej i kulturowej uczestników. Trzecia natomiast poświęcona była procesowi integracji europejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i zaletom.

Uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez profesorów poznańskich uczelni oraz spotkali się z wielkopolskim koordynatorem akcji Szlachetna Paczka Damianem Kaczmarkiem, byłym europosłem dr. Filipem Kaczmarkiem i byłą premier prof. Hanną Suchocką. W ramach warsztatów na temat dobra wspólnego grupa z Wilna opracowała plan zbiórki pieniędzy na rzecz Wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, którą zamierza zrealizować po powrocie do szkoły.

Forum towarzyszył także koncert muzyki polskiej w wykonaniu pedagogów i studentów Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego.

Projekt objęty był patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania, a sfinansowany został ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz poznańskich uczelni.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE