STEAM w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od nauczycielki klas początkowych Walentyny Wiszniakowej.

zw.lt
STEAM w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej

STEAM to połączenie przyrody, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Jednym ze STEAM-owych zajęć w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej było wykonanie przez uczniów klas początkowych karmników dla ptaków.

Gdzie nauka o ptakach i ich żywieniu – to przyroda, przygotowanie systemu dozującego – to technologia, obliczanie – matematyka, projekt karmnika –
to sztuka, a wykonanie – to nic innego jak inżynieria.

Dzięki dokarmianiu ptaków nie tylko dbamy o nie. Jest to idealna okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości, systematyczności, a także wrażliwości na los zwierząt. Uczniowie z Kolonii Wileńskiej pomagają ptakom poprzez systematyczne dokarmianie odpowiednim pokarmem, jak najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Uczniowie wykonali karmniki, które zawiesili w przyszkolnym sadzie. Takie działanie uczy dzieci odpowiedzialności, daje możliwość obserwacji, a także satysfakcję i wiele radości.

Dzięki naszemu dokarmianiu ptaki mogą przetrwać zimę, a wiosną w podziękowaniu odwdzięczą nam się pięknym śpiewem.

PODCASTY I GALERIE