Sprzątanie trzech nekropolii Wilna przez uczniów Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od społeczności Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie.

zw.lt
Sprzątanie trzech nekropolii Wilna przez uczniów Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela

24 października społeczność Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie tradycyjnie uczestniczyła w sprzątaniu cmentarzy na Rossie, Kwatery wojskowej na Antokolu oraz Piotra i Pawła. W akcji brali udział uczniowie klas 4-8 oraz I-IV gimnazjalnych wraz z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

Udało się zgrabić i wynieść ogromne ilości liści, wyczyścić ścieżki, na krzyżach wymienić biało-czerwone wstęgi. Wszyscy byli dumni z własnej pracy i wyjątkowego zaangażowania.

Takie akcje mają niezwykły walor edukacyjny. Dzięki nim poznajemy miejsca, uczymy się historii i patriotyzmu.

PODCASTY I GALERIE