Spotkanie partnerów projektu ENTERPRISE+ w Wilnie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Klubu Prasowego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

zw.lt
Spotkanie partnerów projektu ENTERPRISE+ w Wilnie

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie w tym roku szkolnym nadal realizuje kilka międzynarodowych projektów. Jednym z nich jest trzyletni projekt „ENTERPRISE+ Development Program Youth Entrepreneurial Mindset”, realizowany w ramach programu Erasmus+, który zakłada współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie ekonomii oraz pracy projektowej. Naszymi partnerami w realizacji projektu są spółka Advantec Software I.T. C. (Polska) oraz Gimnazjum ze Szturowa (Słowacja).

W dniach 21-22 listopada w Wilnie odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu. Do naszej szkoły przybyli nie tylko przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji, ale i przedstawiciel VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

Podczas spotkania zostały omówione prace wykonane w pierwszym roku trwania projektu. Szczególną uwagą zostały objęte przeprowadzone wcześniej pretesty, które odbyły się na trzech grupach kontrolnych w każdej instytucji. Były to badania, mające wykazać, czy tworzone materiały będą korzystne zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Zostały także omówione wszystkie składowe część przyszłego narzędzia: poradnik metodyczny dla nauczycieli, poradnik samorozwoju kompetencji przedsiębiorczych oraz współpracy projektowej, 15 komputerowych treningów postaw przedsiębiorczych oraz kurs kreacji Planów Działań.

Następne spotkanie nastąpi prawie po roku w Warszawie, teraz zaś czeka dalsza praca nad tworzeniem narzędzi.

PODCASTY I GALERIE