Spektakularny sukces „Wilenki” w Poznaniu oraz nawiązanie współpracy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie z poznańskimi szkołami

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Reginy Lewickiej, wicedyrektor Gimnazjum imi. Władysława Syrokomli w Wilnie.

zw.lt
Spektakularny sukces „Wilenki” w Poznaniu oraz nawiązanie współpracy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie z poznańskimi szkołami

Dzięki zaproszeniu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (oddział w Poznaniu) Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” na czele z dyrekcją Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w dniach 2-7 marca udał się do Poznania na obchody 30. Kaziuka Wileńskiego i jednocześnie w celu nawiązania współpracy gimnazjum z poznańskimi szkołami.

W sobotę, 4 marca, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbył się dwuczęściowy koncert galowy zespołu. Na pierwszą część programu złożyły się utwory patriotyczno-historyczne, drugą część stanowiła Kaziukowa wiązanka wileńskich pieśni i tańców. Koncert został przyjęty ogromnymi owacjami publiczności, która serdecznie dziękowała za przeżyte emocje. M. in. kustosz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu Janusz Jaskulski po koncercie napisał: „Poruszający, wspaniały koncert żywiołowego ZPiT „Wilenka”, uzupełniony niesamowitymi kadrami i filmami w tle. Wyrazy uznania zarówno dla młodych i starszych Artystów, Skrzypka, jak i całej Kadry Zespołu, która od ponad 50 lat tak przykładnie kształci, wychowuje kolejne pokolenia Polaków w duchu poszanowania dziejów, tradycji Przodków, jak i swego patrona Władysława Syrokomli. Nic, jeno podziękować, powinszować… także Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej wraz z Patronami, Sponsorami, dzięki którym 30. Kaziuk Wileński w Poznaniu wypadł niezwykle okazale… oraz polecić innym szkołom w kraju i za granicą jako przykład do naśladowania. Tak trzymać!!!”

W niedzielę „Wilenka” uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej, celebrowanej przez Metropolitę Poznańskiego, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, miała wspaniałą okazję wysłuchać śpiewu słynnego na cały świat Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Po Mszy Świętej młodzież z Wilna wzięła udział w uroczystej procesji dynastii Jagiellonów ze św. Kazimierzem Jagiellończykiem na czele od Fary na Plac Wolności. Do uroczystej procesji Jagiellonów został również zaproszony patron naszego gimnazjum Władysław Syrokomla, którego 200. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. W rolę Syrokomli pomyślnie wcielił się uczeń naszego gimnazjum Jarosław Petrow, a towarzyszyła mu jego ukochana z czasów poznańskich Helena Kirkorowa (uczennica Emilia Andrukonytė). Na scenie uczniowie przypomnieli publiczności najważniejsze daty i wydarzenia z życia Poety, a także jego pobyt w Poznaniu: udział Syrokomli w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, przeżyty romans z aktorką Heleną Kirkorową oraz fakt, że na scenie poznańskiego teatru został wystawiony jego dramat „Chatka w lesie”, jak też słowa Poety: „Gdybym się nie urodził Litwinem, chciałbym mieszkać w Wielkopolsce!” Następnie „Wilenka” wzięła udział w koncercie na samym Jarmarku Kaziukowym.

Występom „Wilenki” na Kaziuku Wileńskim w Poznaniu towarzyszył szereg spotkań z władzami miasta, z przedstawicielami oświaty i dyrektorami poznańskich szkół.

W Urzędzie miasta Poznań odbyło się spotkanie zastępcy prezydenta miasta Mariusza Wiśniewskiego oraz przedstawicieli Wydziału Oświaty z całą delegacją gimnazjum. Dyrektor Helena Marcinkiewicz opowiedziała o specyfice nauki w polskich szkołach na Litwie, a w szczególności przedstawiła historię i aktualia Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Podczas spotkania zostały przedstawione plany współpracy pomiędzy poznańskimi szkołami oraz polskimi szkołami w Wilnie i na Wileńszczyźnie, z myślą o dzieciach, nawiązywaniu przez nich relacji rówieśniczych oraz dbałości o kulturę polską na Litwie. Uczniowie z Wilna wraz ze swoimi opiekunami zwiedzili poznańskie szkoły: XI Liceum Ogólnokształcące im. J. i W. Zembrzuskich oraz Szkołę Podstawową nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, spotkali się z rówieśnikami, zaprezentowali swe talenty, przedstawili kilka charakterystycznych wileńskich utworów. Dla całej grupy z Wilna zorganizowano interesujące wycieczki po Poznaniu (Stary Rynek, Makieta Poznania, Fara wraz z jej podziemiami, Katedra oraz Brama Miasta), warsztaty pieczenia i degustację słynnych poznańskich rogali w Muzeum Rogala Św. Marcina, jak też wycieczki do Kopalni Soli „Kłodawa” oraz do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

Dziękujemy dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego Elżbiecie Szaflińskiej-Gryń za miłe przyjęcie delegacji w murach liceum. Szczególne podziękowania składamy dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 46 Tadeuszowi Badowskiemu za organizację wszystkich wycieczek, „ojcowską” opiekę w ciągu całej podróży, za wielkie serce i nawiązanie współpracy pod egidą prezydenta miasta Poznań. Dziękujemy prezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu za wsparcie działalności projektowej pomiędzy poznańskimi a wileńskimi szkołami.

Ogromne podziękowania kierujemy całemu Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddziałowi miasta Poznań, a w szczególności – prezesowi Ryszardowi Liminowiczowi, jego małżonce Krystynie Liminowicz i całej drużynie za zaproszenie na 30. Wileński Kaziuk w Poznaniu, za wspaniałą organizację Jarmarku Kaziukowego, niezapomniane koncerty, przeżyte emocje, spotkania i pobyt 50-osobowej grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Poznaniu.

W imieniu dyrekcji gimnazjum dziękujemy całemu zespołowi „Wilenka” i jego kierownikom artystycznym Janinie Łabul i Renacie Juzokienė, choreografom Justynie Wasiukiewicz i Wiesławowi Gajżewskiemu, reżyserowi Danucie Korkus, kapelmistrzowi Mirosławowi Dmuchowskiemu – za wspaniałe występy i godne reprezentowanie gimnazjum podczas realizacji pierwszego polsko-litewskiego projektu w Poznaniu.

PODCASTY I GALERIE