Ślubowanie pierwszaków z „Wilii”

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Anny Grigoit ze szkoły-przedszkola „Wilia”

zw.lt
Ślubowanie pierwszaków z „Wilii”

11 października 2019 r. był szczególnym dniem dla pierwszaków ze szkoły-przedszkola „Wilia”. Wyjątkowa atmosfera panowała w placówce od samego rana, a już o godzinie 10:00 rozpoczęło się uroczyste ślubowanie w kościele p. w. bł. Jerzego Matulewicza. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: dyrektor szkoły-przedszkola „Wilia” Zofia Matarewicz, wicedyrektor Czesława Jankowska, rodzice pierwszoklasistów oraz cała społeczność szkolna. Swoim przybyciem uroczystość zaszczyciła dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II Janina Wysocka wraz z administracją.

To była wyjątkowa msza: wikariusz ks. Albert Bortiak wygłosił przejmujące kazanie o znaczeniu tych nawet najmniejszych dobrych uczynków w życiu codziennym. Wychowawcy, uczniowie i rodzice brali aktywny udział w tej uroczystości – czytali czytanie, śpiewali psalm, nieśli dary, czytali modlitwę wiernych. Dyrektor placówki Zofia Matarewicz powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

Ważnym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów szkoły-przedszkola „Wilia” – wspaniałej, bogatej w tradycje oraz szczycącej się licznymi osiągnięciami placówki.

PODCASTY I GALERIE