Rok 2020 – rokiem św. Jana Pawła II

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Bożeny Sienkiewicz, nauczycielki historii w Gimnazjum w Grzegorzewie.

zw.lt
Rok 2020 – rokiem św. Jana Pawła II

W bieżącym roku przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który poprzez swoją działalność i autorytet przyczynił się do zmian w systemie wartości, dążeń narodów do wolności. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej 2020 rok ustanowili Rokiem Świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Litwę. Jego wizyta w 1993 roku była olbrzymim moralnym i dyplomatycznym wsparciem dla odradzającej się niepodległości Litwy. Ojciec Święty, zwracając się do narodów walczących o wolność w walce z systemem totalitarnym i ateizacją społeczeństwa przemawiał: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Z okazji jubileuszu naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II uczniowie pionu polskiego naszego gimnazjum zorganizowali wystawę swoich prac, poświęconych Papieżowi. Życiorys Ojca Świętego odzwierciedliła praca ucznia Ic klasy Marcina Szyszko oraz ucznia 8 b klasy Patryka Matyżonka, o pielgrzymkach papieża w swojej pracy opisał uczeń 8 b klasy Deiwid Dirma. Pod względem wartości plastycznej oraz najciekawszych faktów życia Jana Pawła II wyróżniła się praca uczennicy Ic klasy Agnieszki Ruris, która namalowała portrety papieża do dwóch prac. O pielgrzymce papieża na Litwę w 1993 roku, o wszystkich odwiedzonych miejscach wspaniałą pracę przyszykowali uczniowie Ic klasy: Wiktoria Bielak, Agnieszka Ruris , Agnieszka Bogdziewicz, Marcin Szyszko, Emilia Czietwierikowa , Adriana Milewskaja. Wypowiedzi Jana Pawła II, mające głęboki sens filozoficzny i dydaktyczny, wyszukały uczennice IIb klasy Wita Borejsza, Karolina Sczastna i Ewelina Żilinskaitė. Najbardziej zapewne znaną wypowiedzią Ojca Świętego, skierowaną przede wszystkim do młodzieży są słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Słowa te zmuszają zarówno uczniów jak i dorosłych do refleksji nad odpowiedzialnością, nad motywacją do nauki, pracy oraz na ogół do naszej postawy życiowej.

Jan Paweł II był jednym z największych autorytetów świata, był propagatorem dialogu między wyznawcami wszystkich religii, nieustannym pielgrzymem odwiedzającym najodleglejsze zakątki świata, papieżem bliskim wszystkim ludziom. ,, Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.’’- przemawial Jan Paweł II nawołując do tolerancji i zachowania ogólnoludzkich wartości.

Oddajemy hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla wszystkich ludzi inspiracją do pielęgnowania i zachowania ogólnoludzkich wartości: miłości do bliźniego. tolerancji, wolności, sprawiedliwości.

PODCASTY I GALERIE