Realizacja projektów europejskich w Konarskim mimo pandemii

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Klubu Prasowego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

zw.lt
Realizacja projektów europejskich w Konarskim mimo pandemii

W listopadzie Gimnazjum im.Sz. Konarskiego rozpoczęło realizację projektu eTwinning pt. ,,Strength of languages – Strength of yours”. Koordynatorem projektu jest nauczyciel metodyk jęz.angielskiego Joanna Markowska, która wraz z uczniami 6a klasy współpracuje z partnerskimi klasami z 8 szkół europejskich: Turcji, Hiszpanii, Francji, Polski i Włoch.

Głównym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na wartość tolerancji, wzajemnego szacunku, znaczenie znajomości języków obcych w obecnym świecie. Poprzez zabawę, wykorzystanie nowych technologii, interakcję uczestników projektu rozwijane są ich kompetencje emocjonalno-społeczne i językowe oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci poprzez współpracę międzyszkolną na platformie Twinspace.

Uczniowie już wymienili się mailami, tworzyli logo projektu, zaś na przełomie stycznia i lutego odbyły się dwa międzynarodowe spotkania uczniów online. Prowadzony jest blog projektu, nagrywane podcasty oraz jeszcze czeka wiele innych wydarzeń.

Pomimo tego, iż świat jest zamknięty, społeczność naszego gimnazjum szuka innych sposobów na otwarcie go swoim uczniom.

PODCASTY I GALERIE