Realizacja polsko-litewskiego projektu „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna“

W ramach międzynarodowego projektu „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna“ 23 maja do Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie przybyła 52-osobowa grupa uczniów, dyrektorów szkół i przedstawicieli Samorządu m. Poznań na czele z Prezydentem miasta Mariuszem Wiśniewskim.

zw.lt
Realizacja polsko-litewskiego projektu „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna“

Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją
gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas około dwugodzinnego występu zespół
przedstawił polsko-litewskie wesele, jak też piosenki i tańce z różnych regionów Polski, a także utwory dedykowane mamom z okazji ich święta. 

Podczas kolejnych dni goście zwiedzili Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w
Solecznikach, Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

W Muzeum Syrokomli w Borejkowszczyźnie dla uczniów odbyły się zajęcia z kaligrafii, a dyrektorzy szkół i samorządowcy obejrzeli muzeum, czerpali natchnienie twórcze przy słynnym stole z kamienia młyńskiego, przy
którym niegdyś powstały najpiękniejsze gawędy Syrokomli. Mieli również okazję obserwować, jak powstają obrazy w plenerze artystycznym „Poezja pędzlem malowana“.

Dzięki naszym wspaniałym nauczycielkom, a jednocześnie przewodniczkom Barbarze Dajnowicz, Wiesławie Czernigowskiej i Łucji Godwod goście zwiedzili Wilno, Połągę, Kłajpedę i Troki. 27 maja pełni wrażeń, niezapomnianych emocji i wzbogaceni w nowe doświadczenia goście przybyli ponownie do naszego gimnazjum, by podzielić się refleksjami.

Żegnając poznańskich przyjaciół, mówimy: „Do zobaczenia i
do kolejnych spotkań – w Wilnie i w Poznaniu!”

PODCASTY I GALERIE