Przyjaźń łączy – TBV „Small Scale Partnership for Schools”

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Diany Judkiewicz, wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

zw.lt
Przyjaźń łączy – TBV „Small Scale Partnership for Schools”

25-27 stycznia 2023 r. w Dublinie (Irlandia), odbyły się szkolenia „Small Scale Partnerships for Schools” w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół ze Szwecji, Belgii, Luksemburga, Niemiec, Łotwy, Malty, Irlandii, Finlandii, Słowacji, Czech i Litwy. Wśród trzech reprezentantów Litwy znalazła się także p. Diana Judkiewicz, wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

„Takie przedsięwzięcia to możliwość poznać inne kultury, systemy edukacyjne, dokształcić język angielski, ale przede wszystkim to jest okazja poznać inicjatywnych, twórczych pedagogów, planować z nimi wspólne międzynarodowe działania. Wszyscy mówimy językiem przyjaźni! Przede wszystkim chodzi o współpracę w ramach działań Funduszu Europejskiego KA1 i KA2. Erasmus+ właśnie jest taką projektową działalnością, która poszerza horyzonty, otwiera umysły i wzbogaca proces nauczania” – Diana Judkiewicz.

Mamy nadzieję, że nawiązane znajomości i nowe kontakty przerodzą się w międzynarodowe projekty Erasmus+ i długotrwałą współpracę.

Działanie było realizowane przez Fundusz Wspierania Wymiany Edukacyjnej oraz organizację Léargas.

PODCASTY I GALERIE