Przedsiębiorczość w Konarskim: Szkolna firma Odeur produkuje breloczki i zakładki

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Iwety Szarejko ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie, która napisała o tym, jak szkoła wdraża model nowatorskiej przedsiębiorczości.

zw.lt
Przedsiębiorczość w Konarskim: Szkolna firma Odeur produkuje breloczki i zakładki

W tym roku Szkoła im. Szymona Konarskiego zaczęła wdrażać elementy nowatorskiego przedsiębiorstwa. Swoją działalność rozpoczęła szkolna firma „Odeur“. Taką możliwość zakładania uczniowskiej spółki daje Junior Achievement (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

W projekcie uczestniczą uczennice klas 9 oraz 11: Iweta Szarejko, Aneta Szybakowska, Katrina Kołpak, Agnieszka Rukowicz, Karina Dzisiewicz wraz z nauczycielem Olgą Jurkevičienė. Założyły młodzieżową firmę „Odeur“, która działa według wszystkich praw. Produkują i sprzedają własnoręcznie robione breloczki oraz zakładki do książek. Mają możliwość sprzedawania akcji. Dyrektor ‐ Pan Walery Jagliński uwierzył w siły i możliwości firmy i nabył pierwszą akcję.

Przez kilka tygodni szkolne bizneswoman pracowały nad planem i to się udało. Przed świętami przedsiębiorstwo doczekało się pierwszego sukcesu oraz zarobku. Całą przyszykowaną produkcję uczennicy sprzedały w ciągu jednej przerwy, co było największą niespodzianką i przyjemnością.

W najbliższym czasie produkcję można będzie nabyć nie tylko w szkole, a także na kiermaszach Wilna i Litwy.

PODCASTY I GALERIE