Projekt <„Przepraszam” w budowaniu dialogu>

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Macieja Gibasa, byłego dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu, które w partnerstwie ze szkołą z Poniewieża realizowało projekt finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. 

Projekt <„Przepraszam” w budowaniu dialogu>

Celem projektu było wzajemne zbliżenie  młodzieży z Polski i Litwy, które pragnęła osiągnąć dzięki wspólnemu działaniu, odkrywaniu wartości przebaczenia w życiu ludzi i całych społeczeństw oraz przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i obecnych relacji między obydwoma narodami.

Tematyka projektu dotyczyła budowania dialogu między ludźmi różnych kultur poprzez zaangażowanie w sztukę.
Uczestnikami projektu byli uczniowie z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu oraz ich rówieśnicy ze szkoły w Poniewieżu na Litwie – Panevėžio Rožyno progimnazija. Pomysłodawcami projektu była skupiająca młodzież z żywieckiego gimnazjum Franciszkańska Grupa Misyjna. Jej działalność to pomoc misjonarzom i będącym pod ich opieką dzieciom z krajów III świata. Grupa przygotowuje także przedstawienia teatralne i organizuje akcje charytatywne.

Realizacja projektu miała miejsce w dniach od 21 do 27 maja br. w litewskich miastach: Poniewieżu i Kłajpedzie.
Końcowym rezultatem zrealizowanych podczas pobytu na Litwie działań projektowych był oryginalny w swoim wyrazie spektakl teatru czarnego tła.

W sposób symboliczny zostały ukazane sytuacje, które powodują konflikty, a następnie sposoby mogące prowadzić do ich rozwiązywania.

Projekt był finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Jego realizacja była możliwa dzięki przychylności dla całego przedsięwzięcia ze strony Dyrektora szkoły w Poniewieżu Pani Aidy Adikliene.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE