Radar Wileński

Projekt <„Przepraszam” w budowaniu dialogu>

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Macieja Gibasa, byłego dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu, które w partnerstwie ze szkołą z Poniewieża realizowało projekt finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. 

Celem projektu było wzajemne zbliżenie  młodzieży z Polski i Litwy, które pragnęła osiągnąć dzięki wspólnemu działaniu, odkrywaniu wartości przebaczenia w życiu ludzi i całych społeczeństw oraz przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i obecnych relacji między obydwoma narodami.

Tematyka projektu dotyczyła budowania dialogu między ludźmi różnych kultur poprzez zaangażowanie w sztukę.
Uczestnikami projektu byli uczniowie z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu oraz ich rówieśnicy ze szkoły w Poniewieżu na Litwie – Panevėžio Rožyno progimnazija. Pomysłodawcami projektu była skupiająca młodzież z żywieckiego gimnazjum Franciszkańska Grupa Misyjna. Jej działalność to pomoc misjonarzom i będącym pod ich opieką dzieciom z krajów III świata. Grupa przygotowuje także przedstawienia teatralne i organizuje akcje charytatywne.

Realizacja projektu miała miejsce w dniach od 21 do 27 maja br. w litewskich miastach: Poniewieżu i Kłajpedzie.
Końcowym rezultatem zrealizowanych podczas pobytu na Litwie działań projektowych był oryginalny w swoim wyrazie spektakl teatru czarnego tła.

W sposób symboliczny zostały ukazane sytuacje, które powodują konflikty, a następnie sposoby mogące prowadzić do ich rozwiązywania.

Projekt był finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Jego realizacja była możliwa dzięki przychylności dla całego przedsięwzięcia ze strony Dyrektora szkoły w Poniewieżu Pani Aidy Adikliene.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!