Projekt „Most Narodów”

W Radarze Wileńskim mamy kolejną wiadomość ze Szkoły Średniej w Bezdanach. Tym razem - o projekcie "Most Narodów", w którym brali udział uczniowie tej placówki.

„Szkoła brała udział w projekcie edukacyjnym pt. „Most Narodów”, według programu „Bądźmy razem“. Koordynatorem projektu była Wileńska Szkoła Średnia w Lazdynai, partnerami Szkoła Podstawowa w Mościszkach, Szkoła Podstawowa „Neries“ w Janowie oraz nasza szkoła.

Ideą projektu było – zrzeszyć uczniów ze szkół z polskim, litewskim i rosyjskim językiem nauczania, zapoznać ich z tradycjami, obyczajami, aktywizując współpracę, krzewiąc kulturę i obyczaje swoich narodów. Podczas projektu były organizowane wspólne imprezy, wystawy prac uczniowskich, omawiano możliwości dalszej współpracy.

Społeczność każdej szkoły zaprezentowała unikalność swojego narodu, przedstawiła elementy kultury etnicznej (piosenki, tańce, wiersze, tradycje, obyczaje, potrawy, itd.), na zakończenie projektu była zorganizowana konferencja dla nauczycieli.

Początkiem projektu była wystawa prac plastycznych uczniów szkół biorących udział w projekcie. Grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielką technologii E. Werkowska w ramach tegoż projektu brali udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej „Neries” w Jonawie. Po krótkiej wycieczce ulicami miasta odbył się wieczorek etnokulturowy pt. „Kolory Narodów”, podczas którego uczniowie w trzech językach (polskim, rosyjskim, litewskim) zaprezentowali swoje tradycje narodowe, opowiadali o ludowych pieśniach, tańcach, daniach.

W Bezdanach spotkali się uczniowie, nauczyciele i dyrektorowie Szkoły Podstawowej w Mościszkach i Szkoły Średniej w Lazdynai. Piosenkami, wykonanymi w trzech językach, gości przywitał chór dziecięcy naszej szkoły „Nuta”, a studium taneczne „Stokrotki” umilało czas wesołymi tańcami. Program artystyczny przyszykowali także przyjaciele z Lazdynai, zareklamowali oni swoją szkołę oraz przedstawili inscenizację wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”. Na koniec imprezy koordynatorzy wręczyli uczestnikom dyplomy .

Zakończenie projektu odbyło się w listopadzie w Szkole Średniej w Lazdynai, gdzie nasze nauczycielki Edyta Werkowska i Jolita Ławrukaitiene przedstawiły referat pt. „Poznawanie litewskich tradycji i obyczajów w czasie projektów: na lekcji technologii i języka litewskiego”.

Koordynator i pomysłodawca projektu Wida Kisieliene podsumowała wykonaną pracę i zaprezentowała wykonaną w ramach projektu ulotkę. Uczestnicząc w tym projekcie uczniowie naszej szkoły nie tylko nawiązali partnerskie stosunki, ale także poszerzyli grona swych przyjaciół. Mamy nadzieję, że niejeden podczas tych spotkań znalazł sobie prawdziwego przyjaciela” – napisała nauczycielka technologii Edyta Werkowska.

Dziękujemy za obszerną relację i czekamy na kolejne!

Do wysyłania swoich zdjęć zachęcamy wszystkich Czytelników. W grudniu w Radarze Wileńskim co tydzień rozlosujemy podwójne wejściówki do parku wodnego Vichy, które można wykorzystać każdego dnia! Wejściówka obejmuje 4-godzinny pobyt w parku wodnym wraz z sauną! Więcej szczegółów na stronie parku wodnego Vichy.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej