Portal połączył Wilno i Lublin

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Krystyny Masalskiej, nauczyciela metodyk historii z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim

zw.lt
Portal połączył Wilno i Lublin

To wyjątkowe wydarzenie, które już przeszło do historii. Czy są jeszcze inne szkoły, które wpadły na pomysł zorganizować swoim uczniom spotkanie poprzez portal?

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum z Gdańska wspólnie realizują projekt ,,Rodzina polonijna – RAZEM DLA EDUKACJI”, finansowany przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”. W ramach projektu są realizowane wycieczki, edukacje, zajęcia i spotkania wirtualne. Szkoły z powodu pandemii koronawirusa wybrały komunikację na odległość, korzystając z możliwości, które dają technologie.

Temat projektu jest poświęcony obchodom 230-lecia Konstytucji 3-go Maja Rzeczypospolitej Obojgu Narodów oraz spuściźnie rodziny Radziwiłłów na terenie Litwy. Uczniowie z każdej ze szkół mają za zadanie zebrać i opracować informacje i materiały, dotyczące historii dwóch państw – Polski i Litwy oraz przygotować i zaprezentować prezentacje o wyjątkowych osobowościach.

Pierwsze wyjątkowe spotkanie w ramach projektu odbyło się 17 listopada b.r. Uczniowie z IIIC i IVC klasy gimnazjalnej wraz z koordynatorkami projektu Krystyną Masalską, Anną Mackiel oraz Barbarą Klincewicz
z Gimnazjum w Niemieżu oraz uczniowie klasy I-III z koordynatorkami Iwoną Żychowicz, Karoliną Urbanowicz, Anną Bracik z Gdańska spotkali się jednocześnie na placu dworca kolejowego w Wilnie oraz na placu litewskim w Lublinie. Zespoły uczniów przygotowały na tą okazję plakaty, przyniosły symbole szkolne i państwowe. Było nam bardzo wesoło, wymieniliśmy się wirtualnymi uściskami, obserwowaliśmy te wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie, które uwieczniliśmy robiąc zdjęcia i nagrania filmowe. W najbliższej przyszłości mamy zamiar zmontować krótki film o naszym spotkaniu.

Portal przekazuje tylko obrazy, ale daliśmy radę – rozmawialiśmy również przy pomocy smartfonów, przekazywaliśmy jedni drugim wesołe pozdrowienia. Na placu przy dworcu kolejowym w Wilnie obserwowaliśmy również ciekawe reakcje przechodniów, co również nas rozbawiło. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się zrealizować to niecodzienne spotkanie, które jest spotkaniem na miarę XXI stulecia.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Zostań reporterem Radaru Wileńskiego! Przysyłaj swoje materiały na adres: [email protected]

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE