Ponary – miejsce ,,ludzkiej rzeźni’’. Lekcja historii w Ponarach

Uczniowie II klas gimnazjalnych Gimnazjum w Grzegorzewie wraz z nauczycielką Bożeną Sienkiewicz 26 kwietnia udali się na lekcję historii do Ponar, gdzie podczas II wojny światowej w okresie okupacji nazistowskiej odbywało się ludobójstwo nad ludźmi różnych narodowości: Żydami, Polakami, Romami, Rosjanami, Białorusinami, a nawet Włochami oraz Węgrami.

zw.lt
Ponary – miejsce ,,ludzkiej rzeźni’’. Lekcja historii w Ponarach

Fot. BNS

Ponary nazywane są miejscem ,,ludzkiej rzeźni’’, ponieważ okrutnie zamordowanych tu zostało ponad 100 tysięcy bezbronnych ludzi: około 70 tys. Żydów,15 tys. Polaków – harcerzy, księży, żołnierzy Armii Krajowej. Natomiast według historyk Haliny Pasierbskiej liczba ofiar może być o wiele większa, szacuje się do 150 tysięcy ludzi zamordowanych w lasach
Ponarskich.

Uczniowie emocjonalnie reagowali na opowiadanie nauczycielki,
na czytanie urywków książki H. Pasierbskiej o rzeźni Ponarskiej.
Przeżyli ogromne wzruszenie, ból, współczucie dla zamordowanych
tu ludzi, gdy zwiedzali ,,doły śmierci’’. Zapalili znicza, niektórzy
złożyli kamuszki na pomnikach ( według tradycji Żydów). Godną
szacunku i pamięci była odważna, bohaterska postawa i działalność
dziennikarza Kazimierza Sakowicza, który od 1941 do 1944 roku
notował fakty zbrodni nazistów oraz miejscowych kolaborantów. Niestety został zamordowany przez nazistów, przypłacił własnym życiem, aby prawda o zbrodni w Ponarach stała się znana ludzkości.

Ze wzruszeniem słuchali uczniowie opowiadania pracownika
muzeum pana Jurija Grojsmana. Mieliśmy okazję posłuchać żałobnej
modlitwy za ofiar zbrodni Ponarskiej, ponieważ Ponary w tym dniu
odwiedziła delegacja Żydów, którzy uczestniczyli w 5. Międzynarodowym Kongresie Litwaków z całego świata.

Wszyscy uczniowie wyrazili przekonanie, że obowiązkowo trzeba
zwiedzać takie miejsca, poznawać historię oraz pamiętać o tragedii w
Ponarach, aby zapobiec powtórzeniu podobnych zbrodni.

PODCASTY I GALERIE