Patron szkoły, Józef Ignacy Kraszewski, wielkim nauczycielem historii Polski i Litwy

W listopadzie uczniowie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego uczestniczyli w projekcie Patron szkoły, Józef Ignacy Kraszewski, wielkim nauczycielem historii Polski i Litwy.

zw.lt
Patron szkoły, Józef Ignacy Kraszewski, wielkim nauczycielem historii Polski i Litwy

Celem projektu było przybliżenie młodzieży życiorysu oraz wkładu Józefa Ignacego Kraszewskiego w polską i litewską kulturę. Projekt miał unaocznić ogromny wpływ i zaangażowanie pisarza w działania na rzecz odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości.

Program projektu składał się z kilku etapów, które były powiązane z miejscami ważnymi w życiu wybitnego Polaka. Pierwszym z nich było Wilno, miejsce studiów oraz czas fascynacji pisarza historią Litwy, w wyniku czego powstała 4-tomowa monografia historyczna Wilno od początków jego….

Kolejnym etapem był Poznań. Uczniowie odwiedzili Pracownię– Muzeum J. I. Kraszewskiego. To tu powstała wystawa „Kraszewski dla sprawy polskiej”, która gościła w naszym gimnazjum w 2021 roku. Kustosz poznańskiego muzeum, Krzysztof Klupp przybliżył uczniom zasługi tytana pracy dla Polski. Tu młodzież mogła podziwiać pierwsze wydania dzieł pisarza oraz dary wręczone mu w dniach obchodów jubileuszu 50-lecia twórczości literackiej, które odbywały się w październiku 1879 r. w Krakowie. 

Kolejnym punktem projektu było odwiedzenie Poczdamu, który jest wspominany przez pisarza w wielu powieściach poświęconych epoce saskiej. Z Poczdamu uczniowie udali się do Berlina. W tym mieście w1883 roku Kraszewski został aresztowany pod zarzutem działalności wywiadowczej na rzecz Francji. Kanclerz Otton von Bismarck oczekiwał skazania Józefa Ignacego Kraszewskiego na śmierć za szpiegostwo. W czasie śledztwa pisarz odsiadywał areszt w berlińskim więzieniu Moabit.

W drodze powrotnej młodzież odwiedziła Gniezno, kolebkę państwowości polskiej. O tych terenach pisał Kraszewski w swej najbardziej znanej powieści Stara baśń. Sam pisarz był przekonany, że w Katedrze Gnieźnieńskiej została pochowana Dobrawa, żona Mieszka I. Według historycznych przekazów Mieszko I przyjął chrzest tuż po ślubie.

Uwieńczeniem projektu było stworzenie filmiku pt. Patron naszej szkoły, Józef Ignacy Kraszewski, „wielkim nauczycielem historii” Polski i Litwy. Pozwoli on przybliżyć społecznościszkolnej sylwetkę tytana pracy, wielkiego romantyka, który jakowychowanek z pogranicza historycznego Wielkiego KsięstwaLitewskiego i Korony stworzył pomost między kulturą polską ilitewską.

Projekt został dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki RP.

To zadanie publiczne miało na celu promować kulturę ojczystą wśród miejscowej społeczności polskiej oraz pogłębiać świadomość historyczną, umacniając w ten sposób więź z Macierzą.

Wanda Andruszaniec

Regina Paszuta

PODCASTY I GALERIE