Patriotyczne impresje w Gimnazjum im. Michała Balińskiego

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Krystyna Karpicz.

Patriotyczne impresje w Gimnazjum im. Michała Balińskiego

12 stycznia Gimnazjum im. Michała Balińskiego zorganizowało wideokonferencję dla szkół uczestniczących w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej RODZINA POLONIJNA ,,Patriotyczne Impresje”. Z tej okazji do Jaszun przybyli liderzy i opiekunowie grup projektowych Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach, Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach, Gimnazjum J.Śniadeckiego w Solecznikach, Szkoły Podstawowej im. św. F. Kowalskiej w Rzeszy. Przez skype’a udało się połączyć ze szkołami partnerskimi z Polski. Celem projektu jest upamiętnienie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a także nawiązanie współpracy i integracja uczniów podczas wspólnego działania szkół polskich na Litwie i w Polsce. Spotkanie było podsumowaniem I-ego etapu proje
ktu pt. „Z filmowym przewodnikiem po niepodległości”, w czasie którego uczestnicy musieli stworzyć filmik na temat ,,Droga do niepodległości”. Najpierw młodzież opowiedziała jak powstawały filmy, potem zaś wspólnie obejrzała 6 filmików powstałych na Litwie i 6 w Polsce. Na sali panowała ciepła i  miła atmosfera. Czuliśmy się jak jedna rodzina, którą łączy poczucie tożsamości narodowej oraz chęć poznawania chlubnej przeszłości. Za wspaniałą atmosferę należą podziękowania dla koordynatorki wideokonferencji p. Andżeły Dajlidko, wicedyrektora gimnazjum w Jaszunach. Uczestnicy żegnali się, dziękując za duchowe przeżycia jakich doświadczyli oraz życząc sobie nowych pomysłów w czasie realizacji następnego etapu projektu.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE