Pamiętamy! Harcerze WHM uczcili X. rocznicę odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od komendantki WHM dh. Doroty Lewko, który wysłała relację z obchodów X. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

2 kwietnia 2015 roku mija 10. rocznica odejścia Papieża Jana Pawła II do domu Ojca. W tym też roku przypada 9 rocznica postawienia I pomnika Jana Pawła II na Litwie. W 2006 roku harcerze Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej na czele z ówczesnym komendantem i pomysłodawcą ks. hm. Dariuszem Stańczykiem zorganizowali akcję „Cegiełka na I pomnik Jana Pawła II” i sprowadzili wspaniałą figurę świętego do Wilna. Wierni z Kowalczuk, gdzie wybudowany został kościół Miłosierdzia Bożego, mają szczęście codziennie oglądać i być blisko pomnika Świętego.

Pamiętając o przypadającej rocznicy, harcerki i harcerze WHM wyruszyli pod pomnik św. Jana Pawła II do Kowalczuk by zapalić znicze, modlić się i prosić o wstawiennictwo Świętego w różnych intencjach. O 10 rano grupa 30 osób spotkała się przy Ostrej Bramie. Mimo wietrznej i chłodnej pogody znalazło się 6 śmiałków na czele z phm. Markiem Tomaszewiczem, którzy byli gotowi na rowerach pokonać kilometry dla Jana Pawła II, tym samym otwierając sezon rowerowy Wileńskiego Hufca Maryi. Ostra Brama – miejsce, gdzie najczęściej rozpoczynają się ważne imprezy WHM. I tym razem harcerze spotkali się tu, bo przed 22 laty w tym miejscu na modlitwie z Papieżem Janem Pawłem II modlił się lud wierny. Po zapaleniu zniczy i odśpiewaniu Modlitwy Harcerskiej druhny życzyły odwagi chłopakom i udały się na „pierwszy przystanek” przy cmentarzu Rossa. Harcerze pokonywali trasę na siodełkach. Trasa krótka, ale nie bez przygód. Harcerki miały frajdę usługując druhom podczas postojów – podawały herbatkę, cukierki, śpiewały dla nich, natomiast druhom dodawało to otuchy i dumy z wyczynu. Odległość pokonana od Wilna do Kowalczuk nie wielka, bo tylko 35 km, jednak swoim wyczynem zbudziliśmy zainteresowanie u ludzi, co jest nie mniej ważne. Do celu harcerze dotarli kwadrans po południu. Papież przywitał obecnych uśmiechem i rozwartymi rękoma, jakby w geście przytulenia. Czytane wiersze, cytaty i modlitwy Jana Pawła II przybliżyły młodzieży naukę i wartości Świętego. W Wielki Czwartek, w Dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii swoje modlitwy harcerze ofiarowali za rodziny oraz za wszystkich kapłanów, szczególnie za byłego komendanta WHM ks. Dariusza Stańczyka, który obecnie przebywa na Syberii. Tego dnia odczuliśmy, że Jan Paweł II kocha młodzież i podobał mu się ich czyn. Mimo smutnej prognozy pogody tego dnia kolarzom towarzyszyło słońce, a chmura gradowa, która była stale widziana z daleka, pełną mocą zadziałała, gdy harcerze po uroczystości odpoczywali w budynku starostwa kowalczuckiego.

Dziękujemy instruktorom WHM, którzy poświęcili swój czas dla młodzieży harcerskiej. Ważny jest dobry przykład do naśladowania nowemu pokoleniu i nadany prawidłowy kierunek w wyborze wartości życiowych.

Dziękujemy rodzinie Pieczuro za ufundowanie zniczy pod Pomnik JPII, pracownikom starostwa kowalczuckiego na czele ze starościną Krystyną Gierasimowicz za gościnne przyjęcie i poczęstunek. Uczestnikom za odwagę i świadectwo.

Dziękujemy za wiadomość oraz czekamy na następne!

Zachęcamy wszystkich Czytelników do przysyłania swoich wiadomości. W tym miesiącu rozlosujemy podwójne zaproszenie do kina Forum Cinemas!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej